Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

46 treffers met Delden

 [Binnenland] : Delden  1909
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer W. van Gelder.
Collectie > Joodse pers > 20066015

 [geen titel]  1911
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 46(1911), nr. 44, p. 9.
materiaal, bericht. trefwoorden, Doesburg voorzanger Cats, L ...
Collectie > Joodse pers > 20000778

 [Binnenland] : Amsterdam  1881
Vermelding van de donaties aan het "Weldadigheidsfonds" in Januari 1881.
Collectie > Joodse pers > 20026023

 Verslag van den toestand der N.I. Hoofdsynagoge te Amsterdam, van 1 Oct. 1877 tot 1 Oct...  1879
Dit deel van het verslag behandelt schenkingen, de eredienst en verkiezingen. In
het aanhangsel volgt een overzicht van de samenstelling van diverse gemeentelijke ...
Collectie > Joodse pers > 20029429

 Burgerlijke Stand [ .. ]  1897
Opgave van huwelijken, bevallingen en sterfgevallen in de Port. Isr. en Ned. Isr.
gemeente te Amsterdam van donderdag 26 augustus tot donderdag 2 september 1897 ...
Collectie > Joodse pers > 20043701

 Burgerlijke stand [..]  1893
Vermelding van de huwelijken, geboortes en sterfgevallen in beide Isr.
gemeenten te Amsterdam, tussen 19 en 26 October 1893.
Collectie > Joodse pers > 20038120

 [Binnenland] : Delden  1902
Verslag van een bezoek van de opperrabbijn van Overijssel aan Delden
waar hij orde bracht in enkele gemeentezaken.
Collectie > Joodse pers > 20051794

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  
Verslag van de halfjaarlijkse examens aan de Ned. Isr. armenscholen.
Collectie > Joodse pers > 20018374

 Advertentiën. : [Familieberichten]  1873
Namen die voorkomen in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20021771

 [Binnenland] : Amsterdam  1895
Verslag van de jaarvergadering van het "Genootschap ten Voordele
van Ongehuwde Amsterdamse Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20039538

 Burgerlijke Stand [ .. ]  1897
Opgave van huwelijken, bevallingen en sterfgevallen in de Port. Isr. en Ned. Isr.
gemeente te Amsterdam van donderdag 3 juni tot donderdag 10 juni 1897.
Collectie > Joodse pers > 20043383

 [geen titel]  1917
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 52(1917), nr. 40, p. 5. materiaal,
bericht. trefwoorden, Delden voorzanger Petzon, S. Zevenaar. ...
Collectie > Joodse pers > 20000640

 [Binnenland] : Delden  1894
MS Cohen is benoemd tot voorzitter van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20038424

 Burgerlijke Stand [ .. ]  1897
Opgave van huwelijken, bevallingen en sterfgevallen in de Port. Isr. en Ned. Isr.
gemeente te Amsterdam van donderdag 31 december 1896 tot donderdag 7 januari 1897 ...
Collectie > Joodse pers > 20042383

 [Binnenlandse berichten] : Delden  1869
Op 20 oktober werd te Delden een nieuwe torarol ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20017830

 [Binnenland] : Amsterdam  1885
Overzicht van de extra bijdragen aan het "
Weldadigheidsfonds" in de maand november 1885.
Collectie > Joodse pers > 20033553

 Centr. Isr. Krankzinnigengesticht.  
Verslag van de eerste steenlegging van het Centraal Israelietisch Krankzinnigengesticht
op negentien november. De inrichting zal aan de Zutphense straatweg te Apeldoorn ...
Collectie > Joodse pers > 20062313

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
Firma HB de Beer heeft de gemeente een zilveren kan
en wasbekken voor de Kohaniem geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20028972

 Advertentiën. : [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20043702

 Burgerlijke stand [..]  1895
Opgave van huwelijken, bevallingen en sterfgevallen in de Port. Isr. en Ned. Isr.
gem. te Amsterdam van donderdag 22 augustus tot donderdag 29 augustus 1895.
Collectie > Joodse pers > 20038943

 Burgerlijke stand [..]  
Vermelding van de huwelijken, geboortes en sterfgevallen in beide Isr.
gemeenten te Amsterdam, tussen 17 en 24 Augustus 1893.
Collectie > Joodse pers > 20037899

 Kunstnieuws. : [Tooneelvereeniging "De Vriendschap".]  1906
De recensent bespreekt acteurs en actrices van toneelvereniging "De Vriendschap"
die enkele stukken hebben opgevoerd in het Gebouw voor de Werkende Stand.
Collectie > Joodse pers > 20060313

 Advertentiën. : [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20046308

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
Vereniging "Amstels Tooneelvermaak" gaf haar tweede uitvoering en vereniging
"Handwerkers Eendracht" gaf eveneens een voorstelling.
Collectie > Joodse pers > 20025441

 Advertentiën. : [Familieberichten]  1882
Namen voorkomend in de familieberichten van dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20031008

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl