Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

41 treffers met Davids, N. (Bz.)

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
N. Davids Bzn. is benoemd tot plaatsvervangend lid
van de examencommissie voor besnijders.
Collectie > Joodse pers > 20046697

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1899 tot Juni 1900. [Slot...  1900
Tweede en laatste deel van het jaarverslag van
de Permanente Commissie over 1899-1900.
Collectie > Joodse pers > 20047889

 [Binnenland] : Herhalingsonderwijs.  1902
De commissie tot verkrijging van herhalingsonderwijs verzoekt de kerkenraad van
de Ned. Isr. Hoofdsynagoge in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering haar brief ...
Collectie > Joodse pers > 20051371

 [Binnenland] : [Wesimchat Bechagak.]  1906
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Wesimchat Bechagak".
De vergadering verliep enigszins wanordelijk.
Collectie > Joodse pers > 20060122

 "Een streng vertrouwelijk schrijven."  1903
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de kritische reactie van een lezer over
de wijze waarop de krant geschreven heeft over de vertrouwelijke brief van de ...
Collectie > Joodse pers > 20054372

 [Binnenland] : ["Beëir Majiem Chajiem".]  1904
Verslag van een vergadering van de godsdienstige vereniging
voor torastudie "Be'er Majiem Chajiem".
Collectie > Joodse pers > 20056395

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Verslag van een vergadering van "Achawah" afdeling Noord-Holland.
Collectie > Joodse pers > 20047578

 Verslag van den toestand der Nederl. Israël. Hoofdsynagoge te Amsterdam. [Vervolg.]  1902
Derde deel van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge 1900-1901. In dit
deel gaat het om de geschenken, de eredienst, verkiezingen en beheer.
Collectie > Joodse pers > 20050859

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Verslag van de laatste leeroefening die de heer M. Monasch heeft gehouden
voor de vereniging voor torastudie "Jiras Hasjeim".
Collectie > Joodse pers > 20058388

 Installatie Victor Schlesinger.  
Verslag van de installatie van de heer Victor Schlesinger als voorzanger in de synagoge
Rapenburgerstraat./ Levensloop van de heer Victor Schlesinger./ Op zondagavond ...
Collectie > Joodse pers > 20063150

 [Binnenland] : Een nieuwe gemeentelijke Godsdienstschool.  
Verslag van de feestelijke opening van de godsdienstschool in de Jordaanbuurt. De
school is gevestigd in de Openbare Lagere School letter G. op de Prinsengracht ...
Collectie > Joodse pers > 20062302

 [Binnenland] : De Vereeniging voor Joodsche belangen  1900
Verslag van een vergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20048076

 [Binnenland] : Inrichting voor Middelbaar Onderwijs op Joodschen grondslag.  1908
Verslag van een bijeenkomst van opperrabbijnen en verschillende notabelen uit het
hele land waarbij werd gesproken over de oprichting van een inrichting voor middelbaar ...
Collectie > Joodse pers > 20062646

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
De heer N. Davids [Bz.] heeft een kleed geschonken aan de Hoofdsynagoge voor gebruik
bij de Torarol. De erven van de heer en mevrouw S. Pop-Koetser hebben een toramantel ...
Collectie > Joodse pers > 20064150

 [Binnenland] : "Achawah". : Afd. Noord-Holland.  1901
Verslag van een vergadering van "Achawah" afdeling Noord-Holland.
Collectie > Joodse pers > 20049105

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Verslag van een algemene vergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20045470

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1895
Een reactie van de heer N. Davids uit Amsterdam als correctie op een bericht in
het NIW van 30 augustus als zou hij de benoeming wel hebben aanvaard.
Collectie > Joodse pers > 20038989

 [Binnenland] : [brief]  1901
De commissie die zich inzet voor het opzetten van herhalingsonderwijs beschrijft
in een brief aan de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge de noodzaak van ...
Collectie > Joodse pers > 20050303

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
N. Davids Bz. heeft de benoeming tot kerkvoogd bij de
Uilenburgerstraatsynagoge niet aangenomen.
Collectie > Joodse pers > 20044609

 [Binnenland] : Afscheid van den Eerw. Heer I. van Tijn.  1907
Verslag van bijeenkomsten naar aanleiding van het afscheid van de heer I. van Tijn
die tien jaar als voorzanger van de Rapenburgerstraat-synagoge heeft gefungeerd ...
Collectie > Joodse pers > 20061807

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
De heer N. Davids [Bz.] heeft de gemeente een geschenk gegeven ter gelegenheid van
de bar mitswa van zijn zoon. Het geschenk bestaat uit een verschuifbaar, zilver ...
Collectie > Joodse pers > 20063881

 [Binnenland] : "Achawah".  1902
Verslag van een vergadering van "Achawah" afdeling Noord-Holland. De heer N. Davids
hield een inleiding op het onderwerp : "De oprichting van Joodse scholen van ...
Collectie > Joodse pers > 20050674

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Verslag van de jaarvergadering van de "Vereniging voor de Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20058445

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van een vergadering van de "Vereniging tot
Bevordering van de Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20051127

 [Binnenland] : Amsterdam  1895
Verslag van de vergadering van het voorlopige comité dat
zorg draagt voor de arba'a miniem voor soekot.
Collectie > Joodse pers > 20039476

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl