Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

54 treffers met Dantzig, S. van

 [Binnenland] : Rotterdam  1903
Verslag van de jaarvergadering van het "Alg. Isr. Verbond" afdeling Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20053014

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  1868
De nieuwe kerkeraadsleden zijn geinstalleerd. / Verslag van een vergadering van
de R'damse afdeling van het Alg. Isr. Verbond. / De nieuwe begraafplaats is bijna ...
Collectie > Joodse pers > 20016850

 [Verslag van een vergadering van de vereniging "Centraal Israel. Oude Mannen- en...  1899
titel, [Verslag van een vergadering van de vereniging "Centraal Israel. Oude Mannen-
en Vrouwenhuis voor Nederland en de Koloniën".]. bron, Nieuw Isr. ...
Collectie > Joodse pers > 20024056

 Algemeene Vergadering der Nederl. Afdeeling van het "Algemeen Israel. Verbond",...  1880
Verslag van de algemene vergadering van het "Algemeen Isr. Verbond".
Collectie > Joodse pers > 20025184

 [Binnenland] : Gouda  1892
Verslag van de eerste vergadering van de vereniging voor het "Centr. Isr. Mannen-
en Vrouwenhuis voor Ned. en de Koloniën" die ervoor wil zorgen dat het tehuis ...
Collectie > Joodse pers > 20037048

 Vergadering van de Centrale Commissie op Zondag 9 Nov.  1902
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van
het Ned. Isr. Kerkgenootschap. Het centrale punt van de besprekingen was de ...
Collectie > Joodse pers > 20052114

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Verslag van de jaarvergadering van de afdeling Rotterdam van het "Alg. Isr. Verbond".
Collectie > Joodse pers > 20051223

 [Binnenland] : Gouda  1895
Verslag van de vergadering van de vereniging "Centraal
Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis in Gouda.
Collectie > Joodse pers > 20039484

 [Zitting der Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van het Ned. Israel....  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20045575

 Algemeen Israel. Verbond. [Afdeeling Nederland].  
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van het Alg. Isr. Verbond, afdeling
Nederland, die plaatshad in het Logegebouw in Arnhem.
Collectie > Joodse pers > 20043452

 [Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap. Zitting...  
Verslag van de zitting van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20043453

 Zitting der Centr. Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederlandsch Israel....  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot
de Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20049414

 Centrale Commissie. : Vergadering, gehouden op Dinsdag 28 Juni 1904, des namiddags ten...  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20055450

 [Binnenland] : Zitting van den Grooten Kerkeraad der Nederl. Israel.Gemeente te...  1908
Verslag van een vergadering van de grote kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente in
Rotterdam./ De bewoners van het "Isr. Gesticht voor Oudelieden en Zieken" hebben ...
Collectie > Joodse pers > 20063858

 Zitting der Centrale Commissie tot de algemeene zaken van het Nederl. Israel....  1895
De zitting behandelt voornamelijk de kwestie Dr. T. Lewenstein, waar het erom gaat
of hij de functie van opperrabbijn van Friesland zou mogen bekleden.
Collectie > Joodse pers > 20038635

 [Binnenland] : Gouda  1900
Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur en de commissie van toezicht van
de vereniging "Centr. Isr. Oudemannen- en Vrouwenhuis" in Gouda.
Collectie > Joodse pers > 20048156

 Zitting der Centrale Commissie. [Vervolg van het Derde Blad]  1907
Vervolg van het verslag van de vergadering van de Centrale Commissie die op zondag
vierentwintig juni plaatshad in de vergaderzaal aan het Jonas Daniel Meijerplein ...
Collectie > Joodse pers > 20061520

 [Binnenlandse berichten (2)] : Gouda  1908
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Centraal Isr. Oude Mannen-en
Vrouwenhuis voor Nederland en Koloniën", gevestigd te Gouda./ Verslag van de ...
Collectie > Joodse pers > 20064440

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  
Verslag van de inwijding van de synagoge van de nieuwe inrichting voor bejaarden
en zieken./ Vrouwenvereniging "Bigde Kodesj" hield haar jaarvergadering en herdacht ...
Collectie > Joodse pers > 20048060

 [In Memoriam] : Mr. Ger. Polak Daniëls.  1908
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Gerard Polak Daniëls.
Collectie > Joodse pers > 20063651

 [Binnenlandse berichten (2)] : Zitting van den Grooten Kerkeraad der N.I. Gemeente te...  1908
Verslag van een vergadering van de grote kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente in
Rotterdam./ De heer J. van Tijn zal voor de vereniging "Tiferet Neoeriem" een lezing ...
Collectie > Joodse pers > 20062860

 Vergadering der Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederlandsch Israel...  1899
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie, onder meer over vereniging
"Gemiloet Chasadiem" in Sneek die zich van de gemeente dreigt af te scheiden.
Collectie > Joodse pers > 20023546

 Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20061545

 [Binnenland] : Alliance Israelite Universelle.  
Verslag van de jaarvergadering van het "Alg. Isr. Verbond"
die in Zutphen heeft plaatsgehad.
Collectie > Joodse pers > 20063613

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1894
Nadere inlichtingen over de kerkenraadsverkiezingen in Rotterdam. / Het overleg
tussen kerkenraad en de instellingen voor armenzorg over een reglement is voortgezet ...
Collectie > Joodse pers > 20040734

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl