Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

9 treffers met Dalfsen

 [Binnenlandse berichten] : Dalfsen  1865
Koning Willem III heeft 150 gulden geschonken voor de bouw van een synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20013690

 [Binnenlandse berichten] : Dalfsen  1866
Koning Willem III heeft fl. 225 geschonken ter
ondersteuning van de synagoge te Dalfsen.
Collectie > Joodse pers > 20014842

 [Binnenlandse berichten] : Dalfsen  1868
De koning heeft opnieuw een subsidie toegekend voor de synagoge te Dalfsen.
Collectie > Joodse pers > 20016038

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Gegevens uit het "Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje
voor 1867" betreffende diverse synagoge-gebouwen.
Collectie > Joodse pers > 20015705

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1866
Prof. J. van Deen heeft bij een cholera-epidemie in 1832 goed werk verricht als
arts in de gemeente Dalfsen zonder dat hij daarvoor loon wilde accepteren.
Collectie > Joodse pers > 20014568

 [Binnenlandse berichten] : Dalfsen  1866
De synagoge wordt op 6 September ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20000617

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
Vermelding van diverse schenkingen aan het Centr. Isr. Weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20020279

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Vermelding van degenen die zijn toegelaten als
godsdienstonderwijzers van de laagste en middelste rang.
Collectie > Joodse pers > 20041283

 [Binnenland] : Dalfsen  1881
SJ de Vries uit Meppel heeft te Dalfsen een besnijdenis verricht en tijdens
de dienst als voorzanger en predikant opgetreden.
Collectie > Joodse pers > 20028906

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl