Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

108 treffers met Creveld, A. van (Mz.)

 [Binnenland] : "Achawah."  1907
Bericht over de voortgang van de voorbereidingen voor de Chanoeka-schoolfeesten.
Collectie > Joodse pers > 20062277

 [Binnenland] : Een Jubilée.  1904
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarige jubileum van mejuffrouw Marianna
Zeehandelaar als directrice van het Ned. Isr. Meisjesweeshuis in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20055214

 [Binnenland] : Pensioenfonds.  1901
Verslag van een vergadering van het Pensioenfonds.
Collectie > Joodse pers > 20049647

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Verslag van de jaarvergadering van de Isr. kiezersvereniging "Kerkelijk Belang".
Collectie > Joodse pers > 20065077

 Kerkelijk Belang.  
Verslag van de jaarvergadering van de Isr. kiezersvereniging "Kerkelijk Belang".
In deze vergadering werd gesproken over de rechtspositie van de onderwijzers van ...
Collectie > Joodse pers > 20060995

 [Binnenland] : Joodsch Litteraire Club.  1907
Verslag van de tweede bijeenkomst van de "Joodse Literaire Club"
waarbij het definiteve bestuur werd gekozen.
Collectie > Joodse pers > 20062281

 [Binnenland] : "Achawah". [Afd. Noord-Holland.]  
Vermelding van de samenstelling van de commissie die de schoolfeesten voor Chanoeka
gaat organiseren. De commissie bestaat uit dames en heren.
Collectie > Joodse pers > 20054161

 [Binnenland] : "Achawah".  1902
Aankondiging van een vergadering van "Achawah" afdeling
Noord-Holland met enkele agendapunten.
Collectie > Joodse pers > 20050691

 [Binnenland] : Chanoeka-viering.  1904
De commissie voor de schoolfeesten van "Achawah", afdeling Noord-Holland, doet een
beroep op de lezers om geschenken of geld te geven zodat de armere kinderen, ...
Collectie > Joodse pers > 20056123

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
De heer LM Hes doet verslag van een vergadering met opperrabbijn JH Dünner en het
hoofdbestuur van "Briet Avraham" waarin maatregelen zijn besproken die moeten ...
Collectie > Joodse pers > 20049455

 [Binnenland] : "Achawah". Afd. Noord-Holland.  1902
Bericht over de aanstaande schoolfeesten ter gelegenheid van Chanoeka.
Collectie > Joodse pers > 20052175

 Kerkelijk Belang.  
Verslag van een vergadering van de Isr. kiezersvereniging "Kerkelijk Belang" waarbij
de kandidaten voor de komende kerkenraadsverkiezing werden besproken. Er werden ...
Collectie > Joodse pers > 20062070

 [Binnenland] : Chanoeka Schoolfeesten.  1901
Aankondiging van de schoolfeesten ter gelegenheid van Chanoeka
waaraan zo'n duizend kinderen zullen deelnemen.
Collectie > Joodse pers > 20050190

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Verslag van de lezing die de heer S. Hoofiën heeft gehouden voor de "Joodse Literaire
Club". Bij de lezing liet de spreker dia's over Palestina zien en exposeerde ...
Collectie > Joodse pers > 20065331

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Verslag van de jaarvergadering van het godsdienstige genootschap "Tiferet Bachoeriem".
Collectie > Joodse pers > 20064193

 Achawah.  
Verslag van de twee dagen durende jaarvergadering van de "Bond van Isr.
Godsdienstonderwijzers in Nederland". Opperrabbijn M. Monasch heeft een voordracht ...
Collectie > Joodse pers > 20061728

 [Binnenland] : "Achawah"  1902
Oproep om de voorbereidingen voor de aanstaande schoolfeesten ter
gelegenheid van Chanoeka financieel te ondersteunen.
Collectie > Joodse pers > 20052347

 [Binnenland] : Afscheid van den Heer H. Hirschel als hoofd bij het godsdienstonderwijs...  1903
Voor de uitreiking van geschenken ter aanmoediging van de meisjes van het Ned. Isr.
Meisjesweeshuis nadat ze examen hadden gedaan, werd afscheid genomen van de ...
Collectie > Joodse pers > 20053147

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Verslag van een vergadering van "Achawah" afdeling Noord-Holland.
Collectie > Joodse pers > 20047578

 Kerkelijk Belang.  1907
Eerste deel van het verslag van een rumoerige vergadering
van kiezersvereniging "Kerkelijk Belang".
Collectie > Joodse pers > 20061977

 [Binnenland] : 'Achawah".  1900
Verslag van een vergadering van vereniging "Achawah" afdeling Noord-Holland.
Collectie > Joodse pers > 20047996

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1900 tot Juni 1901. [Slot...  1901
Derde en laatste deel van een samenvatting van het jaarverslag van de
Permanente Commissie van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20049651

 [Binnenland] : "Achawah".  1900
Bericht over binnengekomen giften voor het ondersteuningsfonds van "Achawah".
Collectie > Joodse pers > 20047595

 [Binnenland] : Vereeniging tot ondersteuning aan weduwen van onderwijzers der Ned....  1898
Verslag van de algemene vergadering van de "Ver. tot Ondersteuning aan Weduwen
van Onderwijzers der Ned. Isr. Godsd. Armenscholen".
Collectie > Joodse pers > 20046059

 [Binnenland] : Achawah.  
Verslag van de zevende algemene vergadering van "Achawah" die op dinsdag en woensdag
in Zwolle in de vergaderzaal van de Ned. Isr. Gemeente plaatshad.
Collectie > Joodse pers > 20047703

1 2 3 4 5
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl