Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

74 treffers met Commissie van Classificatie [ ] van de Contribuabelen

 [Binnenland] : Zitting van den Grooten Kerkeraad der Ned. Isr. Gemeente te Rotterdam op...  1908
Verslag van een vergadering van de grote kerkenraad
van de Ned. Isr. Gemeente te Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20063449

 Vergadering van den Kerkeraad der N.I.Hoofdsynagoge van Maandag 3 December, des avonds...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20048233

 [Binnenland] : Portugeesch Israel. Gemeentebelang.  1909
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Port. Isr. Gemeentebelang".
Collectie > Joodse pers > 20065643

 [Verslag der Kerkeraadszitting van Maandag 28 November]  
Verslag van een kerkenraadsvergadering.
Collectie > Joodse pers > 20046497

 Zitting van den kerkeraad der Ned. Israel. hoofdsynagoge op Donderdag-avond 24 October...  1878
Verslag van een vergadering van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Onder
meer gaat men in op de vraag hoe te voldoen aan het verzoek van "Trouw en Plicht ...
Collectie > Joodse pers > 20029087

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Gravenhage  1909
Verslag van een vergadering van de ressortale kerkenraad./ Op één april is het
vijfentwintig jaar geleden dat de heer JM Coutinho in dienst trad als voorlezer ...
Collectie > Joodse pers > 20065124

 Kerkelijk Belang.  
Verslag van een vergadering van de Isr. kiezersvereniging "Kerkelijk Belang" waarbij
de kandidaten voor de komende kerkenraadsverkiezing werden besproken. Er werden ...
Collectie > Joodse pers > 20062070

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Dinsdag 27 December 's...  
Vervolg van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20046765

 Zitting van den Kerkeraad op 22 Februari.  1906
Derde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20059030

 Willekeurige taxatiën en buitengewone verhooging in de kerkelijke belasting.  1876
Ook deze grief tegen het Amsterdamse gemeentebestuur wordt
door de redactie van het NIW ontkracht.
Collectie > Joodse pers > 20024969

 Zitting van den Kerkeraad der Nederlandsch Israelietische Hoofd-Synagoge op Donderdag...  1905
Eerste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20056492

 Zitting van den kerkeraad der Ned. Israel. hoofdsynagoge op Donderdag-avond 14 November...  1878
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20029147

 [Binnenlandse berichten (2)]: Rotterdam  
Verslag van een vergadering van de grote kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente./
Verslag van de ledenvergadering van het voorlopige comité van de "Joods Literaire ...
Collectie > Joodse pers > 20050336

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1909
Verslag van de jaarvergadering van kiesvereniging "Het Joodse Gemeentebelang". De
heer JE van der Wielen die zou spreken over de afschaffing van de immatriculatie ...
Collectie > Joodse pers > 20065125

 Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Port. Isr. Gemeente...  
Verslag van een vergadering van de kerkenraad van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20054264

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Port. Israel....  1906
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20058936

 [Binnenlandse berichten (3)] : Rotterdam  
Verslag van de zitting van de grote kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente./ Verslag
van de jaarvergadering van de vereniging "Chizoek Emoena"./ Verslag van de ...
Collectie > Joodse pers > 20056590

 Verslag van het verhandelde ter zitting van den kerkeraad der Nederl. israël....  1866
Verslag van de kerkeraadsvergadering van de Amsterdamse hoofdsynagoge op 13 Dec.
Collectie > Joodse pers > 20014887

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Vermelding van benoemingen door de kerkenraad van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20064951

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Port. Isr. Gemeente...  1909
Eerste deel van het verslag van een kerkenraadsvergadering
van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20065053

 Zitting van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Donderdag 19 Dec. 1878.  1878
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20029244

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Donderdag 15 Maart.  1906
Verslag van een kerkenraadsvegadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20059031

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Vermelding van zeven agendapunten voor de aanstaande kerkenraadsvergadering van
de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Tevens de tekst van de voordracht voor leden voor de ...
Collectie > Joodse pers > 20056204

 [Ingezonden Stukken.] : Bevordering van Ambachten onder de Israëlieten te 's-Gravenhage.  1906
Enkele ambachtslieden zijn het niet eens met het kerkbestuur van de Ned. Isr. Gemeente
in Den Haag. Deze gunt het schilderwerk dat moet plaatshebben in de synagoge ...
Collectie > Joodse pers > 20058629

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel.Hoofdsynagoge op Dinsdag 23 October...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Tijdens deze
vergadering is de heer DM Sluys gekozen tot chef van het bevolkingsregister. ...
Collectie > Joodse pers > 20060209

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl