Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

20 treffers met Commissaris van de Koning(in)

 Centr. Israel. Krankzinnigengesticht. [Vervolg]  1909
Tweede deel van het verslag van de opening en inwijding van het
"Centr. Isr. Krankzinnigengesticht" te Apeldoorn.
Collectie > Joodse pers > 20065533

 [Binnenland] : Roermond  1894
Jhr. GLMH Ruijs van Beerenbroek, commissaris van de koningin in Limburg,
bracht een bezoek aan Roermond en bezocht ook de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20042178

 [Ingezonden Stukken] : [brief]  1898
De briefschrijver reageert op een ingezonden stuk van Jozef in het vorige nummer,
waarin het ging om de aanvraag voor subsidie voor het armbestuur van de joodse ...
Collectie > Joodse pers > 20046394

 Kunstnieuws. : [Tooneelwedstrijd "Jan van Beers".]  1902
De vereniging "Kunst en Genoegen" heeft een tweede en derde prijs gewonnen bij de
wedstrijd die rederijkerskamer "Jan van Beers" uit Utrecht had georganiseerd ter ...
Collectie > Joodse pers > 20050892

 Inwijding Nieuwe Synagoge te Groningen.  
Verslag van de feestelijkheden die plaatshadden rond de inwijding van de nieuwe
synagoge in Groningen. Er waren twee verenigingen opgericht om deze feestelijkheden ...
Collectie > Joodse pers > 20001742

 [Binnenlandse berichten (3)] : Zwolle  1904
Verslag van de schoolinspectie door de opperrabbijn./ Verslag van de feestelijkheden
rond het veertigjarige ambtsjubileum van de heer Abraham Troostwijk als koster ...
Collectie > Joodse pers > 20004517

 [Binnenland] : 's-Hertogenbosch  1904
De Provinciale Noordbrabantse en 's-Hertogenbossche Courant meldt dat de firma M.
WeijlI de opdracht heeft gekregen de lunch te leveren op de "Krayenhof", de boot ...
Collectie > Joodse pers > 20055643

 [Binnenlandse berichten (2)] : Uithoorn  1869
Bericht over de diverse feestelijkheden die de gemeente te Uithoorn de afgelopen
weken vierde. / SN Zeehandelaar is herkozen tot kerkmeester van de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20017827

 [Binnenland] : Winschoten  1904
De heer MF Hart is tot lid van de Kamer van Koophandel benoemd en de heer M. van
Berg is door de commissaris van de koningin benoemd tot lid van het college van ...
Collectie > Joodse pers > 20056195

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de viering van het veertigjarig bestaan van de vereniging "Handwerkers
Vriendenkring". De verslaggever moest halverwege het feest het gebouw verlaten ...
Collectie > Joodse pers > 20065316

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
De minister van binnenlandse zaken waarschuwt in een circulaire voor personen die
degenen die zijn opgeroepen voor militaire dienst, voorspiegelen voor afkeuring ...
Collectie > Joodse pers > 20060175

 [Binnenlandse berichten (2)] : Den Haag  1904
Verslag van de eenendertigste jaarvergadering van het "Haagsch Mannenkoor"./ Verslag
van de eerste feestelijke bijeenkomst voor de aanstaande nationale zangwedstrijd ...
Collectie > Joodse pers > 20055527

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Commisaris van de koningin G. van Tienhoven bezocht de avondschool van de
Amsterdamse afdeling van het "Algemeen Ned. Werklieden Verbond".
Collectie > Joodse pers > 20046142

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  1873
Over de benoeming van een commissie ter voorbereiding van voorstellen tot aanpassing
van het kerkelijk reglement. / Bij een jubileum hebben de joodse armen giften ...
Collectie > Joodse pers > 20021851

 [Binnenland] : Gulpen  1905
Kort bericht over het bezoek van de commissaris van de koningin in Limburg aan Gulpen.
De commissaris bezocht ook de synagoge waar de heer FA Klein hem toesprak ...
Collectie > Joodse pers > 20058288

 A.C. Wertheim. : De Uitvaart.  
Verslag van de begrafenisplechtigheid van de heer AC Wertheim.
Collectie > Joodse pers > 20044303

 Kunstnieuws. : "Orpheon".  1902
Verslag van de loting ter vaststelling van de volgorde van optreden van de
negenendertig koren die meedoen aan de nationale en internationale zangwedstrijd ...
Collectie > Joodse pers > 20051483

 Centr. Isr. Krankzinnigengesticht.  
Eerste deel van het verslag van de opening van het "Centraal Isr. Krankzinnigengesticht"
te Apeldoorn. In dit deel wordt de openingsrede van de heer S. van Os weergegeven ...
Collectie > Joodse pers > 20000164

 [Binnenland] : Den Haag  1904
Aankondiging van een nationale zangwedstrijd voor mannen- en gemengde koren op
zaterdagavond zevenentwintig en achtentwintig augustus en vier september in het ...
Collectie > Joodse pers > 20055007

 Koninklijk bezoek aan de Synagoge der Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.  
Verslag van het bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik aan de Portugese
Synagoge. Het bezoek zou eerst in april plaatshebben, maar werd toen uitgesteld ...
Collectie > Joodse pers > 20055897

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl