Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

13 treffers met Comite voor Steun aan in Nederland Verblijvende Buitenl Joden

 Verordening  1940-09-12
Samenvattende instructies voor personen van het Comité voor Bijzondere Joodse Belangen,
die zich bezig hielden met het ophalen van de bijzondere heffing (voor Duitse ...
Collectie > Documenten > 00000833

 Brief  1940-12
Brieven (7) van het Comite voor Steun aan DKG de Jong mbt hulp aan
in Nederland verblijvende buitenlandse joden, 1940.
Collectie > Documenten > 00005953

 Brief  1940
Brieven (6) van en aan Jakob Sanders betreffende kerkelijke belasting,
giften, opzegging abonnement en huurovereenkomst, 1940.
Collectie > Documenten > 00014093

 Circulaire  1941-09-10
Circulaire van de Joodse Coordinatie Commissie over de (vele vragen over) de regelingen
aangaande het 'joodsch geldelijk vermogen', september 1941.
Collectie > Documenten > 00003877

 Brief  1940-1942
Zakelijke brieven (9) betreffende het (wegens de anti-joodse maatregelen) opzeggen
van lidmaatschappen van diverse verenigingen, aan en van de heer EM Vis, 1940 ...
Collectie > Documenten > 00011288

 Circulaire  1941-06-10
Circulaire van de Joodse Coordinatie Commissie
mbt "Comite voor steun", augustus 1941.
Collectie > Documenten > 00003871

 Notitie  
Aantekeningen uit een rapport en berichten van drie duitse chaloetsim, 1944.
Collectie > Documenten > 00000646

 Circulaire  1941-03-26
Circulaire van de Joodse Raad over de reorganisatie van het Comite voor
Steun aan in Ned. verblijvende buitenlandse joden, 1941.
Collectie > Documenten > 00001998

 Briefwisseling  1941-1942
Afschrift van de briefwisseling tussen de Joodse
Coördinatie Commissie en de Joodse Raad, 1941.
Collectie > Documenten > 00011465

 Brief  1940-08-26
Brief voor Comite van Steun aan in Nederland Verblijvende Joden aan
dhr. L. Breemer, mbt finciële bijdrage, augustus 1940.
Collectie > Documenten > 00003259

 Brief  1941
Brieven (9) en een kwitantie op naam van Jakob Sanders met betrekking tot de bijzondere
heffing van het Comité voor Steun aan in Nederland verblijvende buitenlandse ...
Collectie > Documenten > 00014094

 Brief  1941
Brieven (8) en een aangiftebiljet op naam van Jakob Sanders
met betrekking tot vermogenszaken, 1941.
Collectie > Documenten > 00014095

 Briefwisseling  1941-1942
Afschrift van de briefwisseling tussen Mr. LE Visser en prof. dr. D. Cohen
over de aan te nemen houding tov de bezetter, 1941-1942.
Collectie > Documenten > 00011466

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl