Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

25 treffers met Cohen, Ali

 Zitting der Centrale Commissie tot de algemene zaken van het Ned. Isr. kerkgenootschap...  1878
Verslag van de zitting van de Centrale Commissie van 26 juni 1878.
Collectie > Joodse pers > 20028633

 Vergadering der Centrale Commissie [...] gehouden op Donderdag 24 Juni [1886].  1886
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20034416

 [Ingezonden stukken] : Het Synagogaal Verband.  1886
Ook in Deventer bestaat door de ressortale indeling een "dwaze en onbillijke toestand".
Collectie > Joodse pers > 20034737

 Zitting der Centrale Commissie op Woensdag 18 Juni 1879.  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20029840

 Verslag van de vergadering ter bespreking der belangen van het Israel. godsd. onderwijs...  1877
Bijeenkomst belegd door Eduard Brandes, waarin hij zijn voorstellen voor hervormingen
in het godsdienstonderwijs uit de doeken doet. De oprichting van een onderwijsbond ...
Collectie > Joodse pers > 20026869

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1877
Briefschrijver windt zich op over het feit dat de Centrale Commissie het leerplan
van JH Dünner aanbeveelt. Naar zijn mening is er niet door voldoende deskundigen ...
Collectie > Joodse pers > 20027999

 Zitting der Centrale Commsie, op dinsdag 22 Juni 1880. (Slot).  1880
Tweede en laatste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
De vernieuwde verordening voor schoolsubsidies staat centraal.
Collectie > Joodse pers > 20032562

 Buitengewone Vergadering der Centrale Commissie op Zondag 25 November 1877. (Slot).  1877
Inzake het leerplan van Dünner, wordt de Permanente Commissie gemachtigd de besturen
van de godsdienstscholen aan te bevelen om de leervakken zoals die door de ...
Collectie > Joodse pers > 20027822

 Centr. Isr. Krankzinnigengesticht.  
Verslag van de eerste steenlegging van het Centraal Israelietisch Krankzinnigengesticht
op negentien november. De inrichting zal aan de Zutphense straatweg te Apeldoorn ...
Collectie > Joodse pers > 20062313

 Zitting der Centrale Commsie, op dinsdag 22 Juni 1880.  1880
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20032559

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Naar aanleiding van een artikel in een Weens medisch tijdschrift spreekt de redactie
de wens uit dat de geestelijken hun advies uitbrengen over de metsitsa.
Collectie > Joodse pers > 20035801

 Buitengewone Vergadering der Centrale Commissie op Zondag 25 November 1877.  1877
Verslag van een buitengewone vergadering van de Centrale Commissie. Er wordt uitgebreid
ingegaan op het Leerplan van JH Dünner, mn op de vraag wie bevoegdheid heeft ...
Collectie > Joodse pers > 20027804

 Vergadering der centrale commissie tot de algemeene zaken van het Nederl. Israel....  1876
Tweede deel (slot) van het verslag van de vergadering van de centrale commissie.
Collectie > Joodse pers > 20025815

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1865
Ali Cohen is door Willem III benoemd tot geneeskundig inspecteur.
Collectie > Joodse pers > 20013743

 [Binnenlandse berichten (2)]: Groningen  1901
Verslag van de jaarvergadering van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten" afdeling
Groningen./ De heer I. Mendels is benoemd tot leraar aan de Hogere Burgerschool ...
Collectie > Joodse pers > 20049386

 Neutraliteit of gewetensdwang.  1885
Er bestaat verschil van mening onder leden van de Centrale Commissie over de vraag
of de staat moet zorgdragen voor opvang van joodse "krankzinnigen" met inachtneming ...
Collectie > Joodse pers > 20032612

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Bericht over het gevaar van besmetting door besnijders die bloed met de mond uitzuigen.
Collectie > Joodse pers > 20035762

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1880
In een algemene vergadering besteedde vereniging "Lebinjan Beth Zekenim" aandacht
aan de jodenhaat in Europa die zich met name in Duitsland voordoet. / Damesvereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20031938

 Het synagogaal verband.  1886
Bericht over de vraag of Twelloo zich al dan niet mag aansluiten bij het
synagogaal verband te Overijssel in plaats van Gelderland.
Collectie > Joodse pers > 20034588

 Twee treurige maatregelen [van de permanente commissie ten aanzien van het...  1876
Teneinde meer onderwijzers voor het godsdienstonderwijs te interesseren, heeft de
Permanente Commissie besloten "het peil der bekwaamdheden van de godsdienst- ...
Collectie > Joodse pers > 20025793

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1874
Volgens een ingezonden brief in de "Haagsche Nieuwsbode" is de verkiezing van
het armbestuur in Groningen niet volgens het reglement verlopen.
Collectie > Joodse pers > 20022560

 Vergadering der centrale commissie tot de algemeene zaken van het Nederl. Israel....  1876
Verslag van de vergadering van de centrale commissie.
Collectie > Joodse pers > 20025795

 [Binnenland] : Groningen  1878
Op een vergadering van de afdeling Groningen van de "maatschappij tot nut der
Israelieten in Nederland" hield opperrabbijn Buchholz uit Emden een voordracht over ...
Collectie > Joodse pers > 20028330

 "Een algemeen belang".  1886
De vraag wordt of de verpleging van "krankzinnigen" wel of niet een zaak van algemeen
belang is en daarmee tot de bemoeiingen van de Centrale Commissie behoort.
Collectie > Joodse pers > 20034564

 Neutraliteit of gewetensdwang. (Slot).  1885
Er bestaat verschil van mening onder leden van de Centrale Commissie over de vraag
of de staat moet zorgdragen voor opvang van joodse "krankzinnigen" (waarvoor ...
Collectie > Joodse pers > 20032631

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl