Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

245 treffers met Coevorden

 [Binnenland] : Koevorden  1900
De heren LB van Coevorden en A. Kropveld zijn herkozen als leden van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20047865

 [Binnenland] : Hardenberg  1898
De besnijdenis van een zoon van de heer J. Roos werd aangegrepen
om de eensgezindheid in de gemeente te herstellen.
Collectie > Joodse pers > 20046232

 [Binnenland] : Koevorden  1896
Kort verslag van de feestelijke bijeenkomst van de
vereniging "Israel. Koevorden Vriendenclub".
Collectie > Joodse pers > 20041790

 [Binnenlandse berichten (2)] : Koevorden  1895
AH Frank is gekozen tot bestuurslid van de vereniging "Talmoed Tora". / D. Krammer
zal op het aanstaande feest van 15-16 Sjewat een gelegenheidsrede houden.
Collectie > Joodse pers > 20041491

 [Binnenland] : Groningen  1904
Verslag van het schoolfeest ter gelegenheid van Chanoeka.
Collectie > Joodse pers > 20054496

 Necrologie : [Rachel Druif]  1869
Necrologie van Rachel Druif.
Collectie > Joodse pers > 20001653

 Advertentiën. : [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20044394

 [Binnenlandse berichten] : Coevorden  1871
"Chevra Talmoed Tora" hield haar jaarlijkse bijeenkomst.
Collectie > Joodse pers > 20019292

 [Binnenland] : Een Nieuwe Oranje-Vereeniging.  1904
De Isr. Mil. Bond "Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland", de toneelvereniging
van dezelfde naam en de oranjevereniging "Trouwe Vrienden" hebben besloten zich ...
Collectie > Joodse pers > 20055948

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1869
Eervolle ontslagen met betrekking tot de Isr. schoolcommissie te Hoogeveen.
Collectie > Joodse pers > 20015476

 Centraal Israel. Weeshuis in Nederland.  1874
Overzicht van de giften voor het Centr. Isr. Weeshuis met vermelding van de schenkers.
Collectie > Joodse pers > 20026707

 [Binnenland] : Koevorden  1893
Verslag van een feestavond van vereniging "Talmoed Tora".
Collectie > Joodse pers > 20037295

 [geen titel]  1887
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 13(1887), nr.
25, p. 1. materiaal, bericht. trefwoorden, Coevorden Torarol ...
Collectie > Joodse pers > 20000569

 Een rumoerige Vergadering der Zionisten.  1907
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een vergadering
van de Nederlandse Zionistenbond. In dit deel bespreekt de schrijver de toestand ...
Collectie > Joodse pers > 20060655

 [Binnenland] : Groningen  1898
Bericht over benoemingen door het bestuur van de vereniging "Bikoer Choliem Kabraniem".
Collectie > Joodse pers > 20046483

 Burgerlijke stand [..]  
Vermelding van de huwelijken, geboortes en sterfgevallen in beide Isr.
gemeenten te Amsterdam, tussen 28 juni en 5 juli 1894.
Collectie > Joodse pers > 20039671

 [Binnenland] : Coevorden  1906
Kort verslag van de viering van het vijfentwintigjarig
ambtsjubileum van de heer D. Krammer.
Collectie > Joodse pers > 20059832

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
Op 5 Juli vond een openbaar examen van Isr. leerlingen van de openbare en Port.
Isr. armenscholen waarbij de leerlingen die ondersteuning van het schoolfonds zullen ...
Collectie > Joodse pers > 20012230

 [geen titel]  1918
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 54(1918), nr. 16, p.
6. materiaal, bericht. trefwoorden, Coevorden Agoedat Re'iem ...
Collectie > Joodse pers > 20000578

 [Binnenland] : Koevorden  1900
Verslag van het bezoek van opperrabbijn A. van Loen.
Collectie > Joodse pers > 20048290

 Burgerlijke stand [..]  1895
Opgave van huwelijken, bevallingen en sterfgevallen in de Port. Isr. en Ned. Isr.
gemeenten te Amsterdam van donderdag 4 juli tot donderdag 11 juli 1895.
Collectie > Joodse pers > 20038714

 [geen titel]  1931
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 67(1931), nr. 8, p. 14=15.
materiaal, bericht. trefwoorden, Coevorden ritueel slachter ...
Collectie > Joodse pers > 20000587

 Advertentiën. : [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20045873

 [Binnenland] : Coevorden  1906
De heren LB van Coevorden en A. Kropveld zijn herkozen als leden van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20059908

 [Binnenland] : Koevorden  1887
Ph. Roos Dz. is gekozen tot ldi van de gemeenteraad te Coevorden.
Collectie > Joodse pers > 20035899

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl