Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

19 treffers met Buren (G)

 Advertentiën. : [Familieberichten]  1895
Namen voorkomend in de familieberichten van dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20038532

 Burgerlijke stand [..]  
Vermelding van de huwelijken, geboortes en sterfgevallen in beide
Isr. gemeenten te Amsterdam, tussen 24 en 31 Mei 1894.
Collectie > Joodse pers > 20039389

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1900 tot Juni 1901. [Slot...  1901
Derde en laatste deel van een samenvatting van het jaarverslag van de
Permanente Commissie van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20049651

 [Binnenland] : Varik  1892
Mej. B. Emanuel is benoemd tot onderwijzers te Eck en Wiel.
Collectie > Joodse pers > 20036649

 Advertentiën. : [Familieberichten]  1898
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20046043

 [Binnenland] : Amsterdam  1885
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van het "Genootschap
ten voordeele van ongehuwde Amsterdamsche Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20033421

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1866
Correcties op het bericht uit Buren.
Collectie > Joodse pers > 20014493

 [Binnenland] : Arnhem  1909
De vereniging "Ons Genoegen" heeft een "grand soirée amusante" georganiseerd
met aansluitend een gemaskerd bal ter gelegenheid van Poeriem.
Collectie > Joodse pers > 20065161

 Burgerlijke Stand [ .. ]  1897
Opgave van huwelijken, bevallingen en sterfgevallen in de Port. Isr. en Ned. Isr.
gemeente te Amsterdam van donderdag 2 september tot donderdag 9 september 1897 ...
Collectie > Joodse pers > 20043728

 [Binnenland] : Dedemsvaart  1900
Jongerenvereniging "Simcha wesjalom" hield haar eerste toneel- en feestavond.
Collectie > Joodse pers > 20044764

 Advertentiën. : [Familieberichten]  
Namen voorkomend in de familieberichten van dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20023857

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1874
Vermelding van giften voor het Centraal Isr. Weeshuis,
binnengekomen bij de Amsterdamse sub-commissie.
Collectie > Joodse pers > 20022796

 Centraal Israel. Weeshuis  1882
Vermelding van ingekomen giften in december 1881.
Collectie > Joodse pers > 20030394

 Advertentiën. : [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20043374

 [Binnenlandse berichten] : Buren  1870
Een jood uit Buren viert op 9 augustus zijn honderdste verjaardag.
Collectie > Joodse pers > 20018767

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Een door de cholera getroffen gezin in Beesd krijgt hulp van de
voormalige voorzanger van deze gemeente, A. Adelsberg.
Collectie > Joodse pers > 20021884

 Kunstnieuws. : [Dames-vereen. "Koningin Wilhelmina".]  1898
Verslag van een feestelijke bijeenkomst van vrouwenvereniging "Koningin Wilhelmina".
Collectie > Joodse pers > 20044771

 [Binnenlandse berichten] : Buren  1866
De cholera heeft in Buren vele slachtoffers gemaakt.
Collectie > Joodse pers > 20014533

 [Binnenlandse berichten] : Buren  1866
Een cholera-slachtoffer uit Tricht is na tussenkomst van de Hoofdcie.
toch in Buren op de joodse begraafplaats begraven.
Collectie > Joodse pers > 20014477

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl