Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

63 treffers met Brielle

 De Joodsche Gemeente te Den Briel  1922
titel, De Joodsche Gemeente te Den Briel. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol.
38(1922), nr. 4, p. 11. materiaal, bericht. trefwoorden, Brielle. ...
Collectie > Joodse pers > 20000515

 [Binnenland] : Brielle  1902
De heer A. Cohen zal zijn zevenentachtigste verjaardag vieren en tevens gedenken
dat hij reeds zestig jaar onafgebroken als koster gediend heeft in de gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20051295

 1572-1872.  1872
Naar aanleiding van de verovering van Brielle door
de Watergeuzen, driehonderd jaar gelden.
Collectie > Joodse pers > 20020033

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Eerste deel van de samenvatting van het verslag over de toestand en de werkzaamheden
van de vereniging "Centraal Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor Nederland ...
Collectie > Joodse pers > 20043655

 [geen titel]  1908
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 24(1908), nr. 27,
p. 8. materiaal, bericht. trefwoorden, Brielle begraafplaats. signatuur, micro-fiche
Collectie > Joodse pers > 20000514

 [Binnenland] : Brielle  1898
Na het overlijden van kerkenraadslid , de heer J. Cohen, werd zijn
zoon, de heer L. Cohen gekozen tot zijn opvolger.
Collectie > Joodse pers > 20046704

 Centraal Israel. Weeshuis.  1881
Vermelding van giften, ingekomen voor het Centraal Isr. weeshuis in Augustus 1881.
Collectie > Joodse pers > 20028281

 [Binnenland] : Brielle  1893
L. Cohen ondersteunde de voorlezer J. Mok tijdens de diensten van de hoge feestdagen.
Collectie > Joodse pers > 20038031

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
De pers prijst een gelegenheidsgedicht van Philip Elte.
Collectie > Joodse pers > 20013165

 [Binnenland] : Brielle  1894
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Chevrat Nasjiem" te Brielle.
Collectie > Joodse pers > 20038563

 [Binnenlandse berichten (3)] : 's Gravenhage  1866
Als gevolg van de cholera worden lijken meteen naar een speciaal gebouw op de
burgerlijke begraafplaats gebracht, het Isr. kerkbestuur heeft een dergelijk gebouwtje ...
Collectie > Joodse pers > 20014213

 [Binnenland] : Brielle  1898
Bericht van overlijden en van de begrafenis van de heer
J. Cohen, penningmeester van de gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20045165

 Libertatis Primitiae.  1872
Oproep tot deelneming aan de 'April-feesten', naar aanleiding van de verovering
van Brielle door de Watergeuzen driehonderd jaar gelden.
Collectie > Joodse pers > 20020177

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
De "Diamantslijpers-vereeniging" heeft vijftig gulden geschonken
aan een opvanghuis vooor zeelieden in Brielle.
Collectie > Joodse pers > 20020185

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Gravenhage  1906
Verslag van een feestelijke bijeenkomst van de vereniging "Mekor Chajiem"./ Verslag
van een vergadering van de ressortale kerkenraad tot vaststelling van de jaarrekening ...
Collectie > Joodse pers > 20060581

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Na een tweeenvijftigjarige loopbaan bij het kadaster heeft de
heer M. Compris zijn ambt als landmeter neergelegd.
Collectie > Joodse pers > 20060082

 [Binnenland] : Brielle  1905
De heer JM Haas, die zes jaar lang op het postkantoor heeft gewerkt, is overgeplaats
naar de PTTin Gouda. De N. Brielsche Courant schrijft met grote waardering ...
Collectie > Joodse pers > 20057102

 [Binnenland] : Brielle  1895
Verslag van verkiezing voor de kerkenraad en en voor de vereniging "Gemiloet Chassadim".
Collectie > Joodse pers > 20039011

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
Benoemingen door de Permanente Commissie in de schoollbesturen van diverse gemeenten.
Collectie > Joodse pers > 20024975

 [Binnenland] : Brielle  1909
Mejuffrouw Evalina Sara Karolina van Buren is geslaagd
voor het examen nuttige handwerken.
Collectie > Joodse pers > 20064959

 [Binnenland] : Brielle  1907
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer J. Wiesebron,
oudste lid van de Isr. gemeente in Brielle.
Collectie > Joodse pers > 20062520

 [Binnenland] : Brielle  1906
De heer Andrias Cohen, die achtenzestig jaar lang als koster de Isr. gemeente in
Brielle heeft gediend, is op eenennegentigjarige leeftijd overleden.
Collectie > Joodse pers > 20059012

 [Binnenlandse berichten (2)] : Brielle  1907
Namens de familie van de heer Emil Lauinger is aan stuurman K. van Rij en aan de
matrozen J. van Malden en M. Postuma vijftig gulden overgemaakt voor het aan wal ...
Collectie > Joodse pers > 20061076

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1905
Verslag van een vergadering van de ressortale kerkenraad en van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20058462

 [Binnenland] : Brielle  1908
De heer Jac. Philipse is benoemd tot directeur van de gemengde
zangvereniging "Merula" in Heenvliet.
Collectie > Joodse pers > 20064262

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl