Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

77 treffers met Borne

 [geen titel]  1897
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 33(1897), nr. 20, p. 2.
materiaal, bericht. trefwoorden, Borne schoolgebouw. bekijk ...
Collectie > Joodse pers > 20000475

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
Uitslag van de diverse godsdienstige examens.
Collectie > Joodse pers > 20013022

 [Binnenland] : Borne  1892
In Utrecht is LJ Spanjaard, onder meer bestuurder
van het Centr. Isr. weeshuis, overleden.
Collectie > Joodse pers > 20036759

 [Binnenland] : Borne  1907
Bericht over de verkiezing van zeven leden voor de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20062326

 [geen titel]  1935
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 71(1935), nr. 19, p. 12.
materiaal, bericht. trefwoorden, Borne begrafenis Lievendag ...
Collectie > Joodse pers > 20000479

 Dankbetuiging [aan de Permanente Commissie voor de Zaken van het NIK en het lid der...  1896
De heer S. Frankenhuis uit Hengelo spreekt zijn dank uit voor de hulp
in verband met valse beschuldigingen aan zijn adres.
Collectie > Joodse pers > 20041327

 [Binnenland] : Borne  1907
Verslag van het afscheid van onderwijzer en voorzanger, de heer M. Mogendorff, die
veertig jaar lang deze functies in de Isr. gemeente heeft uitgeoefend.
Collectie > Joodse pers > 20061572

 [Binnenland] : Borne  1907
Aan de heer M. Mogendorff is op zijn verzoek eervol ontslag verleend. Op eenentwintig
juni is het veertig jaar geleden dat hij zijn ambt als godsdienstleraar in ...
Collectie > Joodse pers > 20061062

 [Binnenlandse berichten] : Borne  1874
Verslag van het feest voor de werknemers van de fabrieken van de familie Spanjaard
ter gelegenheid van het regeringsjubileum van Willem III.
Collectie > Joodse pers > 20022361

 25-Jarig bestaan der Synagoge te Oldenzaal op Zondag 30 Tisjrie 5666.  1905
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de synagoge in Oldenzaal.
Collectie > Joodse pers > 20003280

 Centraal weeshuis. : vergadering van belangstellenden.  1869
Verslag van de vergadering van belangstellenden over
het op te richten centraal Isr. weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20017493

 75-jarig bestaan der synagoge te Borne  1918
titel, 75-jarig bestaan der synagoge te Borne. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol.
53(1918), nr. 34, p. 5=6. materiaal, bericht. trefwoorden, Borne jubileum synagoge ...
Collectie > Joodse pers > 20000469

 [Binnenland] : Borne  1907
De correspondent uit Borne beschrijft gevoelens en gedachten naar aanleiding van
het komende afscheid van de heer Mogendorff, die veertig jaar de Isr. gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20000476

 [Binnenland] : Algemeene vergadering der Nederlandsche afdeeling van de Alliance.  1899
Verslag van de algemene vergadering van het "Alg. Isr. Verbond" die in Groningen
werd gehouden. Er waren veel vrouwen aanwezig aangezien de heer BE Asscher zou ...
Collectie > Joodse pers > 20047528

 [Binnenland] : Borne  1876
LS Spanjaard vierde zijn vijfentwintigjarige huwelijksjubileum.
Collectie > Joodse pers > 20025784

 "Achawa".  
Verslag van de tiende algemene vergadering van "Achawa", de Bond
van Isr. godsdienstonderwijzers in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20053666

 [Binnenland] : Borne  1899
Bericht van het overlijden van de heer Jacob Salomon Spanjaard op
vijfentachtigjarige leeftijd en verslag van de begrafenisplechtigheid.
Collectie > Joodse pers > 20046973

 Hongersnood in het Heilige Land.  1871
Vermelding van de bij de Pekidiem en Amarkeliem binnengekomen giften.
Collectie > Joodse pers > 20019222

 [geen titel]  1922
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 58(1922), nr. 25, p. 6.
materiaal, bericht. trefwoorden, Borne in memoriam Lievenboom ...
Collectie > Joodse pers > 20004755

 [Binnenlandse berichten (2)] : Borne  1908
Bericht over benoemingen in kerkenraad en schoolbestuur./ De familie Lievenboom
heeft de Isr. gemeente een schild aangeboden ter herinnering aan echtgenote en moeder ...
Collectie > Joodse pers > 20064588

 De Inwijding der nieuwe synagoge te Goor, op Zondag 14 september 1902.  1902
Verslag van de plechtigheden rond de inwijding van de nieuwe synagoge in Goor.
Collectie > Joodse pers > 20001105

 Plechtige inwijding van het nieuwe Metaheir-huis op de Israelie- tische begraafplaats...  1923
titel, Plechtige inwijding van het nieuwe Metaheir-huis op de Israelie- tische
begraafplaats te Borne. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 59(1923), nr. 25, p. 10. ...
Collectie > Joodse pers > 20000472

 [Binnenland.] : Utrecht  1895
Samenvatting van het jaarverslag van de Maatschappij tot Nut
der Israelieten in Nederland afdeling Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20038897

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Bericht over binnengekomen giften voor diverse doelen.
Collectie > Joodse pers > 20055028

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
Vermelding van de door joden behaalde medailles en eervolle vermeldingen op
de tentoonstelling van Ned. nijverheid en kunst te Arnhem.
Collectie > Joodse pers > 20012248

1 2 3 4
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl