Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

32 treffers met Bond van Joodse Jongelieden (Macbi)

 [Ingezonden Stukken] : Praktische Propaganda.  1909
Iemand uit Den Haag levert kritiek op een artikel in "De Joodsche Wachter" met als
titel "Praktische Propaganda". Het gaat vooral om een zin waarin de schrijver ...
Collectie > Joodse pers > 20065641

 [Ingezonden Stukken.] : "Het zwaard uit de schede".  1908
De heer van Gelder uit Den Haag is het niet eens met hetgeen zijn neef, de heer
IJ van Gelder, in een brief in het vorige nummer heeft geschreven. Naar zijn mening ...
Collectie > Joodse pers > 20062690

 Vergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap die plaatshad in de vergaderzaal aan ...
Collectie > Joodse pers > 20065733

 [Ingezonden Stukken] : Jood zijn in naam, of met de daad.  1909
De heer van Gelder uit Den Haag reageert met deze brief op de ingezonden stukken
die in de laatste weken zijn verschenen in het "Weekblad voor Isr. Huisgezinnen ...
Collectie > Joodse pers > 20065344

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1908
Verslag van een vergadering van de vereniging "Mekor Chajiem" waarbij het voorstel
van de heer van Gelder werd besproken om samen te gaan met de vereniging "Tisjbie ...
Collectie > Joodse pers > 20063121

 [Buitenland] : Duitschland  1908
Diverse berichten uit Duitsland waaronder een redactioneel commentaar van de
hoofdredacteur van het Nieuw Isr. Weekblad op een artikel uit het Isr. Gemeindeblatt ...
Collectie > Joodse pers > 20062639

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1909
Kort verslag van een preek die opperrabbijn Pereira van de Port. Isr. Gemeente heeft
gehouden tijdens Sjavoeot waarin hij onder andere kritiek leverde op de "Bond ...
Collectie > Joodse pers > 20065618

 [Ingezonden Stukken.] : "Groninger Gewetensvrijheid".  1909
De briefschrijver geeft een kritisch commentaar op een artikel uit "De Joodsche
Wachter" met als titel : "Groninger gewetensvrijheid".
Collectie > Joodse pers > 20001760

 Wie zal zegevieren ?  1908
De heer de Wind is het eens met de manier waarop de hoofdredacteur van het Nieuw
Isr. Weekblad het zionisme bestrijdt. Hij vraagt zich af of de zionisten Theodor ...
Collectie > Joodse pers > 20063107

 [Binnenland] : Meppel  1908
Verslag van "een welbesteede dag voor het Godsdienstleven" : opperrabbijn M. Monasch
heeft een openbare les gegeven, 's avonds heeft hij een voordracht voor de ...
Collectie > Joodse pers > 20062779

 [Binnenland] : Tisjbie  1908
Verslag van een bijeenkomst ter gelegenheid van de oprichting van een afdeling
van de anti-zionistische bond "Tisjbie" in Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20063701

 [Binnenland] : Praeadvies des kerkbestuurs op verzoek van Macbi om subsidie.  1907
Het kerkbestuur wijst het verzoek om subsidie van de afdeling Amsterdam
van de "Bond van Joodse Jongelieden Macbi" af.
Collectie > Joodse pers > 20062441

 [Binnenland] : Den Haag  1907
Verslag van een bijeenkomst van de Ned. Zionistenbond waarbij de heren JE van der
Wielen en S. Franzie Berenstein toespraken hebben gehouden. Een groot deel van ...
Collectie > Joodse pers > 20062418

 De Heer De Vries aan het woord.  1908
Redactioneel commentaar naar aanleiding van twee voordrachten die rabbijn S.Ph.
de Vries uit Haarlem heeft gehouden in resp. Leeuwarden en Amsterdam. In Amsterdam ...
Collectie > Joodse pers > 20062713

 [Binnenlandse berichten (5)] : Rotterdam  1909
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Kerkelijk Belang"./ Verslag van
de oprichting van een afdeling van de "Bond voor Joodse Jongelieden"[Macbi]. De ...
Collectie > Joodse pers > 20065097

 Jaarverslag Ned. Zionistenbond.  1909
Vijfde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van het jaarverslag
van de Nederlandse Zionistenbond. De schrijver citeert gedeelten uit dit verslag ...
Collectie > Joodse pers > 20064796

 Een tweede Waarschuwing.  1908
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de waarschuwingen die de zionistische
beweging geeft geen te lid worden van de Bond, die in Utrecht is opgericht door ...
Collectie > Joodse pers > 20062985

 [Ingezonden Stukken.] : Veroordeeld.  1908
De heer van Gelder gaat in op een ingezonden stuk van de heer D. Cohen uit Leiden
dat in het "Weekblad voor Isr. Huisgezinnen" was opgenomen.
Collectie > Joodse pers > 20062583

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1908
Iemand uit Den Haag protesteert tegen het redactioneel commentaar betreffende de
"Bond van Joodse Jongelieden" [Macbi]. De hoofdredacteur van het Nieuw Isr. Weekblad ...
Collectie > Joodse pers > 20062668

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1908
Aankondiging van een ledenvergadering van de onlangs opgerichte bond tegen
"Macbi" waarbij de statuten zullen worden vastgesteld.
Collectie > Joodse pers > 20062733

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1908
Opperrabbijn Hamburg geeft het tweede deel van zijn toespraak weer die hij heeft
gehouden bij de oprichting van een afdeling van de anti-zionistische bond "Tisjbie ...
Collectie > Joodse pers > 20063808

 Londensche Indrukken. [Slot.]  1908
Vijfde en laatste deel van het verslag van een reis naar Londen, die de auteur heeft
gemaakt. In dit deel schrijft hij niet over Londen, maar uit hij zijn bezorgdheid ...
Collectie > Joodse pers > 20064071

 Jaarverslag Ned. Zionistenbond.  1909
Vierde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van het jaarverslag
van de Nederlandse Zionistenbond. De schrijver vergelijkt de bond "Macbi" met de ...
Collectie > Joodse pers > 20064749

 [Binnenlandse berichten (4)] : Groningen  1909
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Menora Tehora"./ Mededeling
voor de "heren van Macbi"./ Aankondiging van een uitvoering door toneelvereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20064640

 [Binnenland] : Pro en Contra het Zionisme.  1908
Verslag van een bijeenkomst van de "Joodse Literaire Club" die plaatshad in
"Eensgezindheid". De heer Isidore Hen hield een pleidooi voor het zionisme, terwijl ...
Collectie > Joodse pers > 20064418

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl