Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

18 treffers met Blokzijl|Wanneperveen|Vollenhove

 [Ingezonden Stukken.] : Aan het kerkbestuur der Israel. gemeente te Blokzijl.  1904
De heer Culp uit Sneek reageert op hetgeen het kerkbestuur en de heren
Brest over de begraafplaats in Blokzijl hebben geschreven.
Collectie > Joodse pers > 20055926

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1867
De schoolcommissie te Groningen is met twee leden uitgebreid. / SL van Dam heeft
een wetsrolmantel geschonken aan vereniging "Bikkur Golim". / H. van Hessen is ...
Collectie > Joodse pers > 20015021

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1872
De gemeente te Blokzijl bedankt Amsterdam voor de liefdadige
giften voor de aankoop van synagogale objecten.
Collectie > Joodse pers > 20020176

 Geen volmaakte Zinsverandering.  1904
Redactioneel commentaar naar aanleiding van hetgeen de heer LMH heeft geschreven
in het laatstverschenen nummer van het Centraal Blad voor Israelieten over onbeheerde ...
Collectie > Joodse pers > 20055821

 [geen titel]  1915
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 51(1915), nr. 16, p. 5. materiaal,
bericht. trefwoorden, Blokzijl begrafenis Brest, L. kerkbestuur. ...
Collectie > Joodse pers > 20000435

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De heer B. Culp uit Sneek deelt mee dat hij overleg heeft gehad met de heren van
Thijn en D. Gokkes [Jzn.] inzake de begraafplaats in Blokzijl.
Collectie > Joodse pers > 20055895

 [Binnenland] : Blokzijl  1909
De heer SL Brest is met grote meerderheid van stemmen
tot lid van de gemeenteraad gekozen.
Collectie > Joodse pers > 20065821

 [Binnenland] : Zwartsluis  1904
Verslag van het bezoek van opperrabbijn SJS Hirsch.
Collectie > Joodse pers > 20054827

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
De heer Hes uit zijn teleurstelling over het feit dat zo weinig besnijders reageren
op de belangrijke kwestie van misstanden bij het gebod van de besnijdenis. De ...
Collectie > Joodse pers > 20049293

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1904
De heer Culp uit Sneek verontschuldigt zich bij de heer SM Gokkes dat hij vergeten
was het kerkbestuur van de Isr. gemeente in Blokzijl op de hoogte te stellen ...
Collectie > Joodse pers > 20000355

 [Binnenland] : Blokzijl  1893
Damesvereniging "Tifeereth Nosjiem" heeft de gemeente geschenken aangeboden.
Collectie > Joodse pers > 20037894

 [geen titel]  1851
titel, [geen titel]. bron, Israelietisch Weekblad, vol. 2(1851), nr. 10, p. 4.
materiaal, bericht. trefwoorden, Blokzijl godsdienstoefening.
Collectie > Joodse pers > 20000433

 [Ingezonden Stukken.] : Begraafplaats te Blokzijl.  1904
De heer Gokkes uit Amsterdam gaat nader in op hetgeen de heer Culp heeft geschreven
over de slechte toestand van de begraafplaats in Blokzijl.
Collectie > Joodse pers > 20000354

 [Binnenland] : Blokzijl  1909
De heer Salomon Brest is de eerste Jood die in Blokzijl
is gekozen tot lid van de gemeenteraad.
Collectie > Joodse pers > 20065824

 [Ingezonden Stukken.] : Oproeping aan hen, die dierbare afgestorvenen hebben liggen op...  1904
De heer Culp uit Sneek stelt voor dat allen die vroeger in Blokzijl hebben gewoond
jaarlijks vijftig cent geven voor het onderhoud van de begraafplaats. Want zoals ...
Collectie > Joodse pers > 20000434

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1904
De voorzitter en secretaris van het kerkbestuur van de Ned. Isr. Gemeente Blokzijl
delen mee dat de toestand van de begraafplaats niet zodanig slechts is als door ...
Collectie > Joodse pers > 20055899

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1904
De heer Gokkes is blij met de erkenning van de heer Culp uit Sneek, dat hij het
kerkbestuur niet vantevoren op de hoogte had gesteld van zijn plan.
Collectie > Joodse pers > 20055900

 [Binnenlandse berichten] : Blokzijl  1869
De inventaris van de synagoge te Blokzijl is in het openbaar verkocht omdat de gemeente
haar kerkelijke bijdrage (aan het ressort) niet had voldaan.
Collectie > Joodse pers > 20017239

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl