Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

7 treffers met Benjamins, E.J.(jr.)

 [Binnenland] : Vergadering van het Synagogaal District van Noord-Holland, gehouden op...  1908
Verslag van een vergadering van het ressort Noord-Holland van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge met het doel te voorzien in de ontstane vacaturen door periodieke ...
Collectie > Joodse pers > 20063030

 Kerkelijk Belang.  
Verslag van een vergadering van de Isr. kiezersvereniging "Kerkelijk Belang" waarbij
de kandidaten voor de komende kerkenraadsverkiezing werden besproken. Er werden ...
Collectie > Joodse pers > 20062070

 Kennisgeving. [van het kerkbestuur der Ned. Isr. Hoofdsynagoge]  1903
Het kerkbestuur deelt mee waar en wanneer namen van kandidaten voor
de kerkenraadsverkiezingen kunnen worden opgegeven.
Collectie > Joodse pers > 20053919

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Vermelding van enige rapporten en voorstellen die in een volgende
kerkenraadsvergadering zullen worden behandeld : tekst van het rapport van de Ned. ...
Collectie > Joodse pers > 20061172

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge, op Maandag 25 Maart 1907,...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Veel tijd
werd besteed aan het rapport van de verzoeningscommissie inzake de klachten van ...
Collectie > Joodse pers > 20061078

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie van Juni 1904 tot Juni 1905.  1905
Derde deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie over het jaar 1904-1905.
Collectie > Joodse pers > 20057659

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie van Juni 1902 tot Juni 1903.  
Jaarverslag van de Permanente Commissie, met oa vermelding van
de in dat jaar toegelaten godsdienstonderwijzers.
Collectie > Joodse pers > 20053576

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl