Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

11 treffers met Belinfante, Aug. (Jr.)

 [Binnenlandse berichten (3)] : 's-Gravenhage  1901
Verslag van de ontvangst van de nieuwe opperrabbijn van de Portugese zustergemeente
door het kerkbestuur van de Ned. Isr. Gemeente./ Verslag van een ressortale ...
Collectie > Joodse pers > 20048418

 Advertentiën. : [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20045838

 [Binnenlandse berichten (4)] : 's Gravenhage  
Verslag van de buitengewone vergadering van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten
in Nederland" afdeling 's-Gravenhage./ De kerkenraad van de Ned. Isr. gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20046516

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1908
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer August Belinfante,
hoofd van de boekhandel-en uitgeversfirma gebroeders Belinfante.
Collectie > Joodse pers > 20001344

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1909
Verslag van de feestelijkheden rond het zilveren jubileum van de heer J. Mendes
Coutinho als eerste voorlezer bij de Port. Isr .Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20065267

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1903
Bericht over de oprichting van een "Centraal Bureau voor Joodse Liefdadigheid".
Collectie > Joodse pers > 20052515

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Verslag van de jaarvergadering van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten in
Nederland", die in Hotel Kisch te Groningen werd gehouden. Er zal een prijsvraag ...
Collectie > Joodse pers > 20066113

 [Binnenlandse berichten (2)]: 's Gravenhage  1902
Verslag van drie vergaderingen : de heer JH Kann werd herkozen tot lid van de Centrale
Commissie./ Vergadering van het synagogaal ressort 's Gravenhage./ Laatste ...
Collectie > Joodse pers > 20050938

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1903
De briefschrijver verzoekt tot opname van een circulaire waarin doelstelling en
werkwijze van het "Centraal Bureau voor Joodse Liefdadigheid" uit Den Haag uiteengezet ...
Collectie > Joodse pers > 20052706

 Advertentiën : [Familieberichten]  1875
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20024803

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Vermelding van de onderwerpen die zullen worden behandeld tijdens de jaarvergadering
van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland", die zal worden ...
Collectie > Joodse pers > 20065974

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl