Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

46 treffers met Beek (L)

 Burgerlijke stand [..]  1893
Vermelding van de huwelijken, geboortes en sterfgevallen in beide Isr.
gemeenten te Amsterdam, tussen 5 en 12 januari 1893.
Collectie > Joodse pers > 20037197

 Advertentiën : [Familieberichten]  
Namen voorkomend in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20044658

 [Ingekomen giften voor het Centraal Isr. Weeshuis]  
Overzicht van de giften aan het Centraal Weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20026980

 Burgerlijke stand [..]  
Vermelding van de huwelijken, geboortes en sterfgevallen in beide Isr.
gemeenten te Amsterdam, tussen 16 en 23 Maart 1893.
Collectie > Joodse pers > 20037403

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
Vermelding van subsidies, toegekend aan de oodse gemeenten te Roermond en Beek.
Collectie > Joodse pers > 20016048

 Burgerlijke Stand [ .. ]  1897
Opgave van huwelijken, bevallingen en sterfgevallen in de Port. Isr. en Ned. Isr.
gemeente te Amsterdam van donderdag 26 augustus tot donderdag 2 september 1897 ...
Collectie > Joodse pers > 20043701

 Burgerlijke Stand [ .. ]  1897
Opgave van huwelijken, bevallingen en sterfgevallen in de Port. Isr. en Ned. Isr.
gemeente te Amsterdam van donderdag 11 februari tot donderdag 18 februari 1897 ...
Collectie > Joodse pers > 20042679

 Burgerlijke Stand [ .. ]  1896
Opgave van huwelijken, bevallingen en sterfgevallen in de Port. Isr. en Ned. Isr.
gemeente te Amsterdam van donderdag 1 oktober tot donderdag 8 oktober 1896.
Collectie > Joodse pers > 20041767

 Advertentiën. : [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20047224

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1900 tot Juni 1901. [Slot...  1901
Derde en laatste deel van een samenvatting van het jaarverslag van de
Permanente Commissie van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20049651

 Burgerlijke stand [..]  
Vermelding van de huwelijken, geboortes en sterfgevallen
in beide Isr. gemeenten te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20037584

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Gegevens uit het "Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje
voor 1867" betreffende diverse synagoge-gebouwen.
Collectie > Joodse pers > 20015705

 Burgerlijke stand [..]  
Vermelding van de huwelijken, geboortes en sterfgevallen
in beide Isr. gemeenten te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20040883

 Advertentiën : [Familieberichten]  1895
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20039524

 [Binnenlandse berichten] : Maastricht  1866
Op 24 Augustus zal de synagoge in Beek worden ingewijd
door dhr. Schwarz, rabbijn te Keulen.
Collectie > Joodse pers > 20014517

 Van onzen Eindhovenschen Correspondent.  
Verslag van een bijeenkomst met als doel de verkiezing van een opperrabbijn voor
het gecombineerde ressort Noord-Brabant-Limburg. Er waren drieendertig afgevaardigden ...
Collectie > Joodse pers > 20061610

 Burgerlijke Stand [ .. ]  
Opgave van huwelijken, bevallingen en sterfgevallen in de Port. Isr. en Ned. Isr.
gemeente te Amsterdam van donderdag 10 juni tot donderdag 24 juni 1897.
Collectie > Joodse pers > 20043446

 Burgerlijke Stand [..]  
Vermelding van de huwelijken, geboortes en sterfgevallen in beide Isr.
gemeenten te Amsterdam, tussen 20 en 27 Juli 1892.
Collectie > Joodse pers > 20036688

 Advertentiën : [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20040356

 Burgerlijke stand [..]  1893
Vermelding van de huwelijken, geboortes en sterfgevallen in beide Isr. gemeenten
te Amsterdam, tussen 30 November en 7 December 1893.
Collectie > Joodse pers > 20038274

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1866
Dhr. Corten, voorzitter van muziekvereniging "de Harmonie" te Beek, heeft het verzoek
om op te treden bij de inwijding van de synagoge in Beek geweigerd.
Collectie > Joodse pers > 20014551

 Advertentiën. : [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20046725

 Advertentiën. : [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20043415

 Hongersnood in het Heilige Land.  1870
Vermelding van de bij de Pekidiem en Amarkeliem binnengekomen giften.
Collectie > Joodse pers > 20018671

 Burgerlijke Stand [..]  1896
Opgave van huwelijken, bevallingen en sterfgevallen in de Port. Isr. en Ned. Isr.
Gemeente te Amsterdam van donderdag 28 februari tot donderdag 5 maart 1896.
Collectie > Joodse pers > 20040321

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl