Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

351 treffers met Assen|Veenhuizen

 [Binnenlandse berichten (2)] : Assen  1875
Het gezelschap "Aurora" gaf een geslaagde toneeluitvoering. / Mej. Joh. van Essen
schenkt de gemeente een paar zilveren kandelaars ter gelegenheid van haar zeventigste ...
Collectie > Joodse pers > 20024800

 [Tisjbie]  1908
Verslag van een bijeenkomst, georganiseerd door het hoofdbestuur van de bond "Tisjbie",
met als doel de oprichting van een afdeling in Amsterdam. Volgens artikel ...
Collectie > Joodse pers > 20063998

 [Binnenland] : Assen  1903
Vrouwenvereniging "Legowoud Oeletifereth"schonk een kachel voor de nieuwe synagoge.
Tevens organiseerde zij een feestavond ter gelegenheid van Chanoeka. De vereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20052491

 [geen titel]  1851
titel, [geen titel]. bron, Israelietisch Weekblad, vol. 2(1851), nr. 38, p. 3.
materiaal, bericht. trefwoorden, Assen Moscoviter, SJ emancipatie.
Collectie > Joodse pers > 20000365

 [geen titel]  1920
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 55(1920), nr. 42, p. 6. materiaal,
bericht. trefwoorden, Assen voorganger Baren, JL van. signatuur, micro-fiche
Collectie > Joodse pers > 20000376

 [Binnenland] : Assen  1901
Verslag van de eerste feestelijke bijeenkomst van de jonge
vrouwenvereniging "Lekowoud Oelesiferes".
Collectie > Joodse pers > 20050334

 [geen titel]  1939
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 75(1939), nr. 26, p. 7. annotatie,
Zie ook : NIW 10 november 1939, p. 6 en NIW 24 november 1939, p. 10. ...
Collectie > Joodse pers > 20004690

 [Binnenland] : Assen  1901
Mejuffrouw Klara Elshof heeft met succes examen gedaan in nuttige handwerken.
Collectie > Joodse pers > 20048741

 [Binnenlandse berichten] : Assen  1874
Vermelding van het bestuur van het Ned. Isr. armbestuur te Assen.
Collectie > Joodse pers > 20022002

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Circulaire van de "Ver. van Isr. Godsdienst-onderwijzers in Nederland"
waarin godsdienstleraren worden opgeroepen lid te worden.
Collectie > Joodse pers > 20013350

 [geen titel]  1890
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 25(1890), nr. 44, p. 2.
materiaal, bericht. trefwoorden, Veenhuizen. bekijk artikel, ...
Collectie > Joodse pers > 20004721

 Verslag van de handelingen der Permanente commissie, van Juni 1880 tot Juni 1881. :...  1881
Jaarverslag van de permanente commissie. Onder meer: brief aan de kerkenraad van
Nijmegen, brief uit Steenwijk en verlag van het fonds voor de Isr. bevolking te ...
Collectie > Joodse pers > 20027329

 [Binnenlandse berichten (2)]: Assen  1902
Een niet-joodse Assenaar schonk de gemeente een wit damastzijden parochet./ Verslag
van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige ...
Collectie > Joodse pers > 20052049

 Ambtsjubileum hr. Ph. Wijnberg  1932
titel, Ambtsjubileum hr. Ph. Wijnberg. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 67(1932),
nr. 50, p. 5=6. materiaal, bericht. trefwoorden, Assen ambtsjubileum Wijnberg, ...
Collectie > Joodse pers > 20000392

 [Binnenlandse berichten (2)] : Assen  1909
Verslag van een introductie-bijeenkomst van de "Joodse Territorialistische
Organisatie"[Ito]. Er waren nog niet genoeg leden om een afdeling in Assen te kunnen ...
Collectie > Joodse pers > 20065095

 [Binnenland] : Veendam-Wildervank  1906
Verslag van een feestelijke bijeenkomst van de Isr. dansclub "TAVENU" in Hotel Kolk.
Collectie > Joodse pers > 20058972

 Opperrabbinaat Drenthe-Amersfoort.  1905
In de gecombineerde vergadering van de ressorten Drenthe-Amersfoort is de heer M.
Monasch gekozen tot opperrabbijn. / Men zond hem een telegram./ Enkele artikelen ...
Collectie > Joodse pers > 20057671

 [Binnenland] : Amsterdam  1875
Oproep van de permanente commissie tot het houden van een collecte ten bate van
de godsdienstige benodigheden van de joden te Willemsoord en Veenhuizen.
Collectie > Joodse pers > 20023479

 [Binnenland] : Amsterdam  1885
Aankondiging van een stichtelijk werk van MM Cohen uit Assen.
Collectie > Joodse pers > 20035848

 [Binnenlandse berichten (2)] : Assen  1904
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Chevrat Nasjiem"./ Verslag
van de jaarvergadering van de vereniging "Ohave Emet".
Collectie > Joodse pers > 20054858

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1899 tot Juni 1900. [Slot...  1900
Tweede en laatste deel van het jaarverslag van
de Permanente Commissie over 1899-1900.
Collectie > Joodse pers > 20047889

 [Binnenland] : Meppel  1904
Verslag van een vergadering van de ressortale commissie
inzake de vacature voor een opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20055374

 [Binnenland] : Assen  1908
Verslag van de viering van het negende jaarfeest van de vereniging "Talmoed Tora".
Opperrabbijn M. Monasch heeft een lezing gehouden over het onderwerp : "Elia ...
Collectie > Joodse pers > 20062930

 [Binnenlandse berichten] : Assen  1869
Gerard D. Cohen werd bar mmitswa en beantwoorde de vragen over het jodendom uitmuntend.
Collectie > Joodse pers > 20017987

 [Binnenland] : Assen  1906
Op zondag vier maart is besloten tot de definitieve oprichting van de Isr.
kiesvereniging "Kerkelijk Belang", die zich ten doel stelt kandidaten te stellen ...
Collectie > Joodse pers > 20059010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl