Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

27 treffers met Asjkenazische joden|Hoogduitse joden

 Orde van dienst  1756
Orde van de dag met "selichot" gebeden (vergiffenis), 1756.
Collectie > Documenten > 00003402

 Pamflet  1758-10-06
Publicatie van de Gedeputeerden van Utrecht waarin bepaald wordt dat de joodse gemeente
in Maarssen eo moet instaan voor het goede gedrag van haar leden, 1758.
Collectie > Documenten > 00009278

 Rekwest aan de Ed. Achtb. Heeren burgemeesteren der stad *********, ingediend in het...  1795
Pamflet van Moses Levie, alias Brem, 1795.
Collectie > Documenten > 00008503

 Beschrijving  1744
Beschrijving van de Hoogduitse en Portugese synagoge in Amsterdam
afkomstig uit boek over Amsterdam, 1744.
Collectie > Documenten > 00008533

 Nieuwe ordonantie of reglement, voor de Joodsche Kerk en Gemeente binnen de Stadt...  1768
Reglement van de joodse gemeente in Dordrecht, 1768.
Collectie > Documenten > 00009279

 De raarekiek der verbeelding. Waarin naar het leven vertoond word een imaginair...  1775
Pamflet waarin een verteller met een jiddisj accent verslag
uit brengt van een gemaskerd bal, 1775.
Collectie > Documenten > 00009288

 De joodsche koopman in kramerijen.  1832 (ca.)
Gedicht "De joodsche koopman in kramerijen", circa 1832.
Collectie > Documenten > 00008535

 Ontvangstbewijs  1780 (ca.)
Ontvangstbewijs van het Beth Hamidrasj Ets Chaim te Amsterdam, circa 1780.
Collectie > Documenten > 00008508

 Eenbladsdruk  1833 (ca.)
Eenbladsdruk met brief aan "Waarde Hette en lieve Mimmelen!", circa 1833.
Collectie > Documenten > 00008539

 Zedige verdediging van den heer P******, tegen zyne naamlooze bedillallen, spotters,...  1775
Convoluut met drie pamfletten over een kennelijk niet
plaats gevonden hebbend poeriembal, 1775.
Collectie > Documenten > 00009289

 Besluit  1811-01-31
Besluit mbt het opheffen van het onderscheid tussen joden en niet-joden, 1811.
Collectie > Documenten > 00008621

 De synagoge der Portugeesche Jooden./ De synagoge der Hoogduitsche Jooden.  1777 (ca.)
Twee losse foliobladen met beschrijving van de Portugese en
de Hoogduitse Synagoge in Amsterdam, circa 1770.
Collectie > Documenten > 00009790

 Eenbladsdruk  1833 (ca.)
Eenbladsdruk met brief aan "Lieve Memmele", circa 1833.
Collectie > Documenten > 00008538

 Eenbladsdruk  1833 (ca.)
Eenbladsdruk met brief aan "Liefe Soon!", circa 1833.
Collectie > Documenten > 00008540

 Concordia Res Parvae Crescunt  1777-04-08
Publicatie van de gedeputeerden van de Staten van Utrecht over
de toelating van hoogduitse joden in Maarssen, 1777.
Collectie > Documenten > 00009791

 De Paardhemart, of de sjofele masjematten.  1832 (ca.)
Gedicht "De Paardhemart, of de sjofele masjematten", circa 1832.
Collectie > Documenten > 00008536

 Kopij van den brief van Elias Krijgsman aan zijne memme, te Amsterdam.  1833-05-30
Eenbladsdruk met "Kopie van den brief van Elias Krijgsman
aan zijn memme, te Amsterdam", 1833.
Collectie > Documenten > 00008537

 Beschrijving van Amsterdam  1830 (ca.)
Drie losse bladzijden uit "Beschrijving van Amsterdam" over de aankomst
der Portugese en hoogduitse joden in Amsterdam, circa 1830.
Collectie > Documenten > 00009807

 Adwertentsieje  1792
Proclamatie in het jiddisj en hebreeuws mbt armenzorg in Amsterdam. 1792.
Collectie > Documenten > 00006062

 Belangrijke brief van eenen Amsterdamschen jood, vrijwilliger in het Fransche leger,...  1854 (ca.)
Eenbladsdruk "Belangrijke brief van eenen Amsterdamschen Jood, vrijwilliger
in het Fransche Leger, voor Sebastopol", circa 1854.
Collectie > Documenten > 00008546

 Onder het oude volk  1891
Los nummer van "Elseviers Geillustreerd Maandschrift" met een artikel van Eduard
van Tsoe-Meiren over de Amsterdamse jodenbuurt getiteld "Onder het oude volk",
Collectie > Documenten > 00002900

 Reglement  1825
Reglement mbt de hoogduitse gemeente in Amsterdam, 1825.
Collectie > Documenten > 00008556

 Publicatie tegens het inkomen en vernachten van Hoogduytsche Joden of Smousen,...  1736-10-08
Pamflet met publicatie van de vroedschap van Utrecht tegen het binnenkomen en
overnachten van joden en hun vrouwen en kinderen binnen de stad Utrecht, 1736.
Collectie > Documenten > 00009276

 Nadere Ampliatie en Alteratie op de Nieuwe ordonantie of reglement, voor de Joodsche...  1786
Nadere ampliatie op het reglement van de joodse gemeente in Dordrecht, 1786.
Collectie > Documenten > 00009282

 Ampliatie op de Nieuwe ordonantie of reglement, voor de Joodsche Kerk en Gemeente...  1773
Ampliatie op het reglement van de joodse gemeente in Dordrecht, 1773.
Collectie > Documenten > 00009280

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl