Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

905 treffers met Arnhem

 [Binnenland] : Vergadering van Opperrabbijnen.  1901
Verslag van de vergadering van opperrabbijnen die plaatshad in de
vergaderzaal van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge in Arnhem.
Collectie > Joodse pers > 20049035

 [Binnenlandse berichten] : Arnhem  1867
Verslag van een voordrachtsavond van het genootschap "Nut en Beschaving".
Collectie > Joodse pers > 20016004

 [Binnenlandse berichten] : Arnhem  1867
Ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijk werden geschenken
aan dhr. S. Franken geschenken aangeboden.
Collectie > Joodse pers > 20015756

 [Binnenlandse berichten (3)] : Arnhem  1903
Verslag van de jaarvergadering van "Briet Avraham"./ Verslag van de jaarvergadering
van vrouwenvereniging "Bigde Kodesj"./ De heer JM Wolff is gekozen tot lid van ...
Collectie > Joodse pers > 20052878

 [Binnenlandse berichten] : Arnhem  1869
Een concert en bal van vereniging "Harpe Davids" was een succes.
Collectie > Joodse pers > 20017076

 [geen titel]  1925
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 41(1925), nr.
33, p. 7. materiaal, bericht. trefwoorden, Arnhem voorzanger ...
Collectie > Joodse pers > 20000307

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Samenvatting van artikelen in de Duits-Joodse pers
over de joodse gemeenten in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20041138

 [Binnenlandse berichten (2)]: Middelharnis  1897
Bericht van overlijden van twee gemeenteleden, de heer J. de Haas en de heer S.
Gazan [Sr.]. Mejuffrouw E. Haagens-Klein schonk de gemeente een torahuls ter ...
Collectie > Joodse pers > 20043989

 [Binnenland] : Den Haag  1900
Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van mevrouw Schnitzler schonk mevrouw
Poppers uit Arnhem een parochet voor het synagoglokaal van het hotel in Scheveningen ...
Collectie > Joodse pers > 20047689

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
De kerkenraad te Arnhem heeft een gift aan de R.
Jesaja Kleerekoper stichting geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20033228

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de tweede algemene vergadering van vereniging "Sjemirat Sjabbat".
Collectie > Joodse pers > 20044871

 [Binnenlandse berichten (4)] : Arnhem  1898
Opbrengst van giften voor de armen in Palestina./ De heer LS Cohen schonk een kandelaar
ter gelegenheid van zijn koperen bruiloft./ Verslag van de jaarvergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20045033

 Feestelijke herdenking van het 30-jarig bestaan der vereniging [ Sa'adat Achiem ] (...  1916
titel, Feestelijke herdenking van het 30-jarig bestaan der vereniging [ Sa'adat
Achiem ] ( Onderlinge Hulp ) te Arnhem. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. ...
Collectie > Joodse pers > 20000343

 [Binnenland] : Arnhem  1903
Verslag van de viering van een sijoem en tevens van de
jaarvergadering van de vereniging "Chizoek Emoena".
Collectie > Joodse pers > 20052645

 [Binnenlandse berichten (2)] : Arnhem  1909
Verslag van de lezing die de heer Justus Tal heeft gehouden voor de "Vereniging
tot Bevordering van Joodse kennis" met als onderwerp : "Iets over Midrasj"./ ...
Collectie > Joodse pers > 20064844

 [Binnenlandse berichten] : Arnhem  1869
Bij het huwelijk van L. de Hartog en mej. R. Gompen spraken
oa de opperrabbijnen van Nijmegen en Keulen.
Collectie > Joodse pers > 20015424

 [Binnenland] : Arnhem  1880
De afdeling Arnehm van het Alg. Isr. Verbond hield een bijeenkomst, waarop I. Waterman
sprak over Jonas Daniel Meijer ter gelegenheid van diens honderdste geboortedag ...
Collectie > Joodse pers > 20032373

 [Binnenlandse berichten] : Brummen  1874
Verslag van de viering van het dertigjarig bestaan van de synagoge te Brummen.
Collectie > Joodse pers > 20000516

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1908
Verslag van de viering van de zeventigste verjaardag van oppervoorzanger S. Sitters./
Mejuffrouw N. Dwinger is geslaagd voor het examen boekhouden./ Kort verslag ...
Collectie > Joodse pers > 20064461

 [Binnenlandse berichten (3)] : Arnhem  1880
Necrologie van I. Waterman. / Opperrabbijn Hillesum hield een schoolinspecite. /
Estella A. Cohen behaalde actes in het Frans en Engels.
Collectie > Joodse pers > 20000257

 [Binnenland] : Arnhem : Eerw. Heer N. Cohen.  1906
Verslag van de bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van de heer Nathan Cohen.
De heer Cohen heeft ruim vierendertig jaar velerlei functies in de Isr. gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20000278

 [Binnenland] : Arnhem  1900
Het echtpaar W. van Leer kreeg een zilveren bokaal van de regenten en regentessen
van het Isr. Oude Liedengesticht. Dit ter herinnering aan de inwijding van het ...
Collectie > Joodse pers > 20047717

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
De briefschrijver is blij dat de Arnhemse afdeling van de Nederlandse Zionistenbond
ter ziele is gegaan en hij vraagt aan de heer M. Gans waarom er toch weer een ...
Collectie > Joodse pers > 20057079

 [Binnenland] : Vergadering van het Synagogaal District van Noord-Holland, gehouden op...  1908
Verslag van een vergadering van het ressort Noord-Holland van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge met het doel te voorzien in de ontstane vacaturen door periodieke ...
Collectie > Joodse pers > 20063030

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1905
Zangvereniging "Koningin Wilhelmina" heeft de vierde prijs gewonnen bij de
internationale zangwedstrijd in Breda./ Kort bericht over het uitstapje van de ...
Collectie > Joodse pers > 20057606

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl