Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

23 treffers met Aramees

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
Het negentiende deel van het "Beredeneerd Hebreeuwsch- en
Chaldeeuwsch-Nederlandsch Woordenboek" is verschenen.
Collectie > Joodse pers > 20019333

 [Binnenlandse berichten (3)] : Arnhem  1880
Necrologie van I. Waterman. / Opperrabbijn Hillesum hield een schoolinspecite. /
Estella A. Cohen behaalde actes in het Frans en Engels.
Collectie > Joodse pers > 20000257

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
De briefschrijver vraagt zich af vanaf wanneer
de profeet Daniël de Griekse taal kent.
Collectie > Joodse pers > 20061427

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1896
De heer T. Tal hield een lezing over "De Bijbel" voor de "Vereniging
voor Joodse Letterkunde en Geschiedenis".
Collectie > Joodse pers > 20039971

 [Buitenlandse berichten (2)] : Italie  1866
De voorgenomen Italiaanse rabbijnenvergadering is voor onbepaalde tijd uitgesteld. /
Postuum worden de Bijbelvertaling en Arameese grammatica van SD Luzzatto uitgegeven ...
Collectie > Joodse pers > 20013979

 [Buitenland] : Italië  1905
Diverse berichten uit Italië.
Collectie > Joodse pers > 20056526

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Ontvangen: twintigste aflevering van het "Beredeneerd Hebreeuwsch- en Chaldeeuwsch-
Nederl. Woordenboek, bewerkt naar de Grammaticale en Lexicale werken van Fürst ...
Collectie > Joodse pers > 20021861

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1869
Het 18e deel van het "Beredeneerd Hebr. en Chald. Nederl. Woordenboek" is uitgekomen.
Collectie > Joodse pers > 20017842

 [Binnenland] : Rotterdam  1902
Verslag van de lezing die opperrabbijn BL Ritter voor de "Joodse Literaire Club"
heeft gehouden met als onderwerp : "De Hebreeuwse taal, het spiegelbeeld der Joodse ...
Collectie > Joodse pers > 20052116

 Targoem.  1897
Tweede deel van uitleg over de verschillende 'targoemiem' .
Collectie > Joodse pers > 20043760

 Boekaankondiging. : Nieuw-Hebreeuwsche Taal- en Letterkunde.  1901
De redevoering die de heer JD Wijnkoop heeft gehouden ter gelegenheid van het begin
van zijn lessen als privaatdocent aan de Universiteit van Amsterdam, is door ...
Collectie > Joodse pers > 20048756

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
De drieëntwintigste aflevering van het "Beredeneerd Hebreeuwsch en
Chaldeeuwsch-Nederlandsch woordenboek" is verschenen.
Collectie > Joodse pers > 20028750

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
Ontvangen: tweede aflevering van het "Beredeneerd Hebreeuwsch- en Chaldeeuwsch-Nederl.
Woordenboek, bewerkt naar de Grammaticale en Lexicale werken van Fürst, Gesenius ...
Collectie > Joodse pers > 20020130

 [Binnenland] : [Mekor Chajiem.]  1903
Verslag van de lezing die de heer Ph. Coppenhagen voor de vereniging "Mekor Chajiem'
heeft gehouden met als onderwerp : "Historische Agadah".
Collectie > Joodse pers > 20053027

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Aanprijzing van het onlangs uitgekomen deel van het "Bereden. Hebr.
en Chald. - Nederl. Woordenboek" van I. Waterman.
Collectie > Joodse pers > 20011988

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
De achtentwintigste aflevering van "Waterman's Beredeneerd Woordenboek" is uitgekomen.
Collectie > Joodse pers > 20033107

 [Buitenlandse berichten (6)] : Oostenrijk  1866
De juridische positie van de joden in Karánsebes is zeer ongunstig. / De "Chaldeeuwsche
Grammatica" van SD Luzzatto is in het Italiaans uitgegeven. / In Hongarije ...
Collectie > Joodse pers > 20014106

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1865
Het twaalfde deel van het "Beredeneerd Hebr.- en Chald.- Nederl.
Woordenboek", bewerkt door I. Waterman, is uitgekomen.
Collectie > Joodse pers > 20013706

 [Hagada van Pesach.]  1898
Religieuze bezinning naar aanleiding van Pesach.
Collectie > Joodse pers > 20045171

 [Binnenland] : Amsterdam  1879
De vierentwintigste aflevering van het Hebreeuws en Chaldeeuwsch
Nederlandse woordenboek is verschenen.
Collectie > Joodse pers > 20031665

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1869
Het zeventiende deel van het "Beredeneerd Hebreeuwsch en
Chaldeeuwsch Nederlandsch Woordenboek" is verschenen.
Collectie > Joodse pers > 20017406

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
Vermelding van de tweeentwintigste aflevering van het "Beredeneerd Hebreeuwsch-
en Chaldeeuwsch- Nederlandsch woordenboek, bewerkt naar de grammaticale en lexicale ...
Collectie > Joodse pers > 20026189

 Targoem.  1897
Eerste deel van uitleg over de verschillende 'targoemiem'. Het Aramese
woord targoem betekent zowel vertaling als verklaring.
Collectie > Joodse pers > 20043674

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl