Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

20 treffers met Apeldoorn

 Gebedenboek met Nederlandsche vertaling  1901
Gebedenboek uit de nalatenschap van Henriëtte Hoogstraal-de Haan (1888-1943)
met aantekeningen over geboortes en sterfgevallen, 1901.
Collectie > Documenten > 00012194

 [Gebedenboek voor pesach, sjawoeot en soekot]  1888-1938
Gebedenboek voor pesach, sjawoeot en soekot met aantekeningen met betrekking
tot geboorte en overlijden in de familie Hoogstraal, 1888-1938.
Collectie > Documenten > 00012191

 Volledige gebeden voor het geheele jaar  1875
Gebedenboek voor het hele jaar uit de nalatenschap van Wilhelmina
Hoogstraal-Frankforter (1863-1943), 1875.
Collectie > Documenten > 00012193

 Brief  1973-10/11
Correspondentie en aantekeningen met betrekking tot een te vormen comité van
aanbeveling voor de Collectieve Israël Actie in de gemeente Apeldoorn, oktober 1973
Collectie > Documenten > 00011925

 Godsdienstig handboek voor Israelieten  1889
Godsdienstig handboek voor Israelieten met manuscript aantekening over de moord
op Jacob Israel de Haan in 1924 en een knipsel over zijn begrafenis alsmede aantekening ...
Collectie > Documenten > 00012196

 Dokumente über die Verfolgung der Juden in Holland [I.er und II.er Band]  1952 (ca.)
Album (2) met (kopien van) diverse dokumenten en foto's betreffende
de jodenvervolging in Nederland, 1935-1945.
Collectie > Documenten > 00009270

 Document  1944-11-23
Documenten (2) met betrekking tot de zogenaamde evacuatie van
Louis de Lange uit Gennep, november-december 1944.
Collectie > Documenten > 00007195

 Dagelijksch gebedenboek der Nederlandsche Israëlieten voor het geheele jaar  1882
Gebedenboek uit de nalatenschap van Izak de Haan (1839-1924) (de vader van Jacob
Israel de Haan) dat later aan zijn kleinzoon Herman Hoogstraal werd gegeven, 1939
Collectie > Documenten > 00012192

 Die Pessach Haggadah  1936
Hagadah die blijkens de handgeschreven Hebreeuwse opdracht voorin is gegeven aan
Jitschak ben Zwi ter gelegenheid van zijn bar mitswa, september 1939.
Collectie > Documenten > 00012197

 Brief  1908-06-01
Briefje van Ch. Harison uit Apeldoorn aan Henri de Jong van
Lier in Heemstede over mogelijke afspraak, 1908.
Collectie > Documenten > 00009501

 Naamlijst  1945
Lijst (9 p.) van ruim 200 in Apeldoorn en omgeving aanwezige joden, 1945.
Collectie > Documenten > 00001642

 Persoonsbewijs  1941-11-25
Vals persoonsbewijs in kartonnen omslag ten name van Caroline Visser, 1941.
Collectie > Documenten > 00011856

 Handleiding tot de kennis en voorschriften omtrent de besnijdenis  1896-1930
Besnijdenisregister van Salomon Abraham van Witsen, 1896-1930.
Collectie > Documenten > 00002324

 [Gebedenboek voor rosj hasjana en jom kipoer]  1886-1889
Gebedenboek voor Rosj Hasjana en Jom Kipoer dat KS Hoogstraal op 17 september 1878
kreeg en waarin aantekeningen met betrekking tot geboorte en overlijden, 1886 ...
Collectie > Documenten > 00012190

 Persoonsbewijs  1945-05-05
(geimproviseerd) persoonsbewijs op naam van Celine Cats-van
Raalte (hier foutief als Catz gespeld), mei 1945.
Collectie > Documenten > 00000446

 Schuldbekentenis  1945-04-25
Schuldbekentenis van Philip de Vries aan WB Roelofsen in Apeldoorn beteffende
pensiongeld over de periode april 1943 - april 1945, overeengekomen op 25 april
Collectie > Documenten > 00006083

 De Pentateuch en de haphtaroth met Nederlandsche vertaling  1927-1928
Uitgave van de Pentateuch met opdracht van Henriëtte Hoogstraal-de Haan (1888-1943)
aan haar man Hartog Hoogstraal ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk op ...
Collectie > Documenten > 00012195

 Knipsel  1973-10
Krantenknipsels van advertenties, artikelen en ingezonden brieven betreffende de
collectieve Israël actie in de Apeldoornse pers, oktober en november 1973.
Collectie > Documenten > 00011926

 Brief  1943-01-10
Brief van Resi (Therese) Alpern-Rothschild en Wine (Alwine)
Koekoek-Rothschild in Apeldoorn aan mevr. de Vries, 1943.
Collectie > Documenten > 00006769

 Dossier  
Dossiers (158) van de Commissie voor Oorlogsschade mbt 155 joodse
gemeentes (Amsterdam en mediene), 1945-1950.
Collectie > Documenten > 00005954

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl