Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

230 treffers met Alkmaar

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
De heer Prins van de firma Prins & Oly is het niet eens met het
commentaar van de redacteur in het vorige nummer.
Collectie > Joodse pers > 20057731

 [Tisjbie]  1908
Verslag van een bijeenkomst, georganiseerd door het hoofdbestuur van de bond "Tisjbie",
met als doel de oprichting van een afdeling in Amsterdam. Volgens artikel ...
Collectie > Joodse pers > 20063998

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Vermelding van toegelaten godsdienstonderwijzers van de laagste en middelste rang.
Collectie > Joodse pers > 20043635

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Het gemengd koor "Arti et Charitati" heeft bij de
zangwedstrijd in Alkmaar de eerste prijs behaald.
Collectie > Joodse pers > 20059437

 [Binnenland] : 'Achawah".  1901
Verslag van een vergadering van "Achawah" afdeling Noord-Holland.
Collectie > Joodse pers > 20049844

 [Binnenland] : Alkmaar  1895
Een religieuze vereniging te Alkmaar vierde haar zestigjarig bestaan.
Collectie > Joodse pers > 20041657

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Aan de lijst van kosjere restaurants kan toegevoegd worden
de heer JH de Wolff, slager in Alkmaar.
Collectie > Joodse pers > 20051116

 [Binnenland] : Alkmaar  1880
A. Prins Az. is herkozen tot lid van de Kamer van Koophandel.
Collectie > Joodse pers > 20025307

 [Binnenland] : Alkmaar  1899
Verslag van een gezellige bijeenkomst met zang, declamtie en bal, van de vereniging
"Eendracht maakt Macht" naar aanleiding van het Poeriemfeest.
Collectie > Joodse pers > 20047088

 [Binnenland] : Verslag van de handelingen der Perm. Commissie, van Juni 1883 tot Juni...  1884
Jaarverslag van de Permanente Commissie over 1883-1884.
Collectie > Joodse pers > 20034546

 [Binnenland] : Alkmaar  1907
Kort verslag van de viering van het twaalfeneenhalfjarig
bestaan van de Isr. Toneelvereniging.
Collectie > Joodse pers > 20062219

 [Binnenlandse berichten] : Alkmaar  1871
Vereniging "Kunst en Vriendschap" hield haar tweede bijeenkomst.
Collectie > Joodse pers > 20019343

 [Binnenland] : Vergadering van het Synagogaal District van Noord-Holland, gehouden op...  1908
Verslag van een vergadering van het ressort Noord-Holland van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge met het doel te voorzien in de ontstane vacaturen door periodieke ...
Collectie > Joodse pers > 20063030

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de Algemene Zaken [...]
NIK, waarin werd besloten dat het ressort Noord-Holland zich gaat aansluiten bij ...
Collectie > Joodse pers > 20049294

 [Binnenland] : Amsterdam  1895
Bij de adresbeweging van joodse gemeenten hebben zich enkele plaatsen aangesloten.
Collectie > Joodse pers > 20039535

 Een joodsche "Dorus Rijkers" te Alkmaar in het begin der 19e eeuw : een vraag  1928
titel, Een joodsche "Dorus Rijkers" te Alkmaar in het begin der 19e eeuw : een vraag.
auteur, Silva Rosa, JS da. maker, Silva Rosa, JS da. bron, De Vrijdagavond ...
Collectie > Joodse pers > 20007072

 [Binnenland] : Amsterdam  1881
Toneelvereniging "de Ware Vrienden" won opnieuw een prijs.
Collectie > Joodse pers > 20026295

 [Binnenland] : Alkmaar  1896
Tot voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken is A. Prins [Az.] herkozen.
Collectie > Joodse pers > 20039974

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Eerste deel van de samenvatting van het verslag over de toestand en de werkzaamheden
van de vereniging "Centraal Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor Nederland ...
Collectie > Joodse pers > 20043655

 [Binnenland] : Amsterdam  1877
Bericht over het verlof voor militairen met de komende Hoge Feestdagen.
Collectie > Joodse pers > 20027533

 [Binnenland] : Alkmaar  1907
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Abraham I. de Jongh.
Collectie > Joodse pers > 20060778

 [Binnenland] : Alkmaar  1907
Verslag van de overhandiging van een toramantel aan de Isr.gemeente door de vereniging
"Lekowoud Oeletiferet". Op negen december werd het vijfjarig bestaan gevierd ...
Collectie > Joodse pers > 20062516

 [Binnenland] : Alkmaar  1905
Verslag van de viering van de zestigste verjaardag van
godsdienstleraar en voorzanger, de heer JL Kalkoene.
Collectie > Joodse pers > 20057254

 Vergadering van Achawah, gehouden te Hilversum, op Maandag en Dinsdag jl., onder...  
Verslag van een algemene vergadering van "Achawah".
Collectie > Joodse pers > 20049613

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
Verslag van een kerkenraadsvergadering van het district Noord-Holland.
Collectie > Joodse pers > 20013170

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl