Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

37 treffers met Alg Commissie van Examinatoren

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Enkele gegevens uit het jaarverslag 1905-1906 van de Bond van
Isr. Godsdienstonderwijzers in Nederland "Achawah".
Collectie > Joodse pers > 20059766

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Aankondiging van een vergadering van het Rabbinaal College van Examinatoren en de
Algemene Commissie van Examinatoren en vermelding van de samenstelling van deze ...
Collectie > Joodse pers > 20041213

 [Binnenland] : "Achawah".  1903
Aankondiging van een vergadering van "Achawah" afdeling Groningen ter behandeling
van de beschrijvingsbrief voor de algemene vergadering in Amsterdam./ Verslag ...
Collectie > Joodse pers > 20053466

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Aankondiging van een vergadering van de Algemene Commissie van Examinatoren.
Met vermelding van de samenstelling van deze commissie.
Collectie > Joodse pers > 20053342

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het...  1906
Eerste deel van een samenvatting van het jaarverslag van de Permanente Commissie
van het Ned. Isr. Kerkgenootschap. Met vermelding van degenen die zijn toegelaten ...
Collectie > Joodse pers > 20059578

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Samenstelling van de Algemene Commissie van Examinatoren voor Ned. Isr. Godsdienst
Onderwijzers en van het Rabbinaal Collegie van Examinatoren voor Ned. Isr. Godgeleerden ...
Collectie > Joodse pers > 20047575

 [Binnenland] : Dr. E.B. Asscher.  1908
Verslag van de viering van het feit dat het zestig jaar geleden is dat de nu
drieentachtigjarige arts, de heer EB Asscher, in Leiden is gepromoveerd.
Collectie > Joodse pers > 20063255

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Mededelingen van de Permanente Commissie over de benoeming van de leden van het
Rabbinaal Collegie van Examinatoren en van de Alg. Commissie van Examinatoren.
Collectie > Joodse pers > 20066243

 [Binnenland] : Centrale Commissie.  1908
Enige opmerkingen naar aanleiding van de komende vergadering van de Centrale Commissie./
Voorstel van de Permanente Commissie inzake de verordening over de huwelijksinzegening ...
Collectie > Joodse pers > 20063518

 Zitting der Centrale Commissie. [Vervolg van het Derde Blad]  1907
Vervolg van het verslag van de vergadering van de Centrale Commissie die op zondag
vierentwintig juni plaatshad in de vergaderzaal aan het Jonas Daniel Meijerplein ...
Collectie > Joodse pers > 20061520

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het N.I....  1909
Tweede deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie waarin het gaat over
de schoolsubsidies en de zorg voor Joodse psychiatrische patiënten in het ...
Collectie > Joodse pers > 20065836

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Tekst van een brief die de Permanente Commissie heeft gestuurd aan de besturen van
de synagogale ressorten. Daarin vraagt de commissie naar de toestand van verlaten ...
Collectie > Joodse pers > 20063914

 Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20061545

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Aankondiging van een bijeenkomst van de "Algemene Commissie van Examinatoren"
en van het "Rabbinaal College van Examinatoren".
Collectie > Joodse pers > 20062001

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Bericht over de samenstelling van de algemene commissie van examinatoren
voor de rang van godsdienstonderwijzer in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20055448

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Vermelding van de benoeming van de algemene commissie van examinatoren voor Ned.
Isr. Godsdienst Onderwijzers en van het Rabbinaal College van Examinatoren.
Collectie > Joodse pers > 20057649

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Vermelding van degenen die zijn toegelaten als
godsdienstonderwijzers van de verschillende rangen.
Collectie > Joodse pers > 20053605

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie tot de Algemeene Zaken van het...  1906
Tweede deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie tot de Alg.
Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap over 1905-1906.
Collectie > Joodse pers > 20059632

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
De heren S. Aptroot en A. Dwinger zijn toegelaten als onderwijzers van de hoogste
rang./ De heren A. Asscher en J. Tal zijn bevorderd tot magid./ De heer I. van ...
Collectie > Joodse pers > 20060340

 Zitting der Centrale Commissie.  1907
Vierde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een zitting van
de Centrale Commissie. In dit deel gaat het om de vraag of het drierangen-stelsel ...
Collectie > Joodse pers > 20061688

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Vermelding van degenen die zijn toegelaten als
godsdienstonderwijzer[es] voor de verschillende rangen.
Collectie > Joodse pers > 20060276

 Achawah.  
Verslag van de jaarvergadering van de afdeling Noord-Holland van "Achawah"./ De
heer Slagter heeft een voorstel gedaan om bij de volgende jaarlijkse bijeenkomsten ...
Collectie > Joodse pers > 20060079

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Eerste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie over de periode juni
1907 tot juni 1908. Met vermelding van de namen van degenen die zijn toegelaten ...
Collectie > Joodse pers > 20063686

 [Binnenland] : Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie tot de Algemeene...  
Eerste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie, met vermelding van
degenen die geslaagd zijn voor de verschillende rangen van godsdienstonderwijzer ...
Collectie > Joodse pers > 20061501

 Centrale Commissie.  
Eerste deel van het verslag van de jaarvergadering van de Centrale Commissie tot
de Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap, die plaatshad op zondag 28 Juni ...
Collectie > Joodse pers > 20063550

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl