Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

402 treffers met 's-Hertogenbosch

 [Binnenland] : Veghel  1875
Er zijn nog eens veertien nieuwe leden toegetreden tot de afdeling van de "Alliance".
Collectie > Joodse pers > 20024747

 Hongersnood in het Heilige Land.  1870
Vermelding van de giften, binnengekomen bij Pekidiem en Amarkeliem, voor Palestina.
Collectie > Joodse pers > 20018516

 [Ingekomen Stukken.] : [brief]  1906
De briefschrijver uit 's-Hertogenbosch deelt mee dat hij het boek "De Joodsche Gemeente
te Groningen" heeft aangeschaft en dat hij daar geen spijt van heeft. Vooral ...
Collectie > Joodse pers > 20060574

 [Binnenland] : 's-Hertogenbosch  1896
Verslag van de jaarvergadering van het "Algemeen
Isr. Verbond" afdeling 's-Hertogenbosch.
Collectie > Joodse pers > 20040737

 [Tisjbie]  1908
Verslag van een bijeenkomst, georganiseerd door het hoofdbestuur van de bond "Tisjbie",
met als doel de oprichting van een afdeling in Amsterdam. Volgens artikel ...
Collectie > Joodse pers > 20063998

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1877
Het antwoord van D. Klein Jr. op de aantijgingen in een ingezonden brief
van "Paloni Almoni" in het NIW van 26 oktober 1877.
Collectie > Joodse pers > 20027768

 [geen titel]  1925
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 40(1925), nr.
46, p. 7=8. materiaal, bericht. trefwoorden, s-Hertogenbosch ...
Collectie > Joodse pers > 20002375

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Vermelding van toegelaten godsdienstonderwijzers van de laagste en middelste rang.
Collectie > Joodse pers > 20043635

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1873
Het is een schande dat er nauwelijk ingeschreven leden van de gemeente te
Den Haag naar de begrafenis van SJ Goldsmid zijn gekomen.
Collectie > Joodse pers > 20021520

 [Binnenlandse berichten] : Eindhoven  1872
Wijlen mevr. Frank-van den Mijdenbergh heeft 300 gulden
aan de gemeente te Eindhoven nagelaten.
Collectie > Joodse pers > 20020109

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Het eerste deel van het "Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van
Juni 1885 tot Juni 1886, aan de Centrale Commissie" behandelt: nieuwe gemeenten ...
Collectie > Joodse pers > 20034427

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Circulaire van de "Ver. van Isr. Godsdienst-onderwijzers in Nederland"
waarin godsdienstleraren worden opgeroepen lid te worden.
Collectie > Joodse pers > 20013350

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1877
DM Klein vindt de kritiek die de schrijver van het ingezonden stuk van een week
eerder heeft op de Isr. gemeente in Den Bosch kwalijk en onterecht. Met name de ...
Collectie > Joodse pers > 20027675

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's Bosch  1880
Mevr. Marianne van de Waal-Levisson is begraven te Schijndel. / Ter gelegenheid
van de bar mitswa van de zoon van de fam. Schlesinger schonk deze de gemeente een ...
Collectie > Joodse pers > 20025308

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
I. Italie heeft een gebed geschreven dat gedurende de
zwangerschap van koningin Emma wordt uitgesproken.
Collectie > Joodse pers > 20032365

 [Binnenland] : Den Bosch  1909
Verslag van een feestelijke avond van het "Alg. Isr.
Verbond" met het doel leden te winnen.
Collectie > Joodse pers > 20065173

 [geen titel]  1930
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 46(1930), nr.
29, p. 13. materiaal, bericht. trefwoorden, s-Hertogenbosch ...
Collectie > Joodse pers > 20002390

 [Binnenland] : 's-Hertogenbosch  1906
Kort verslag van het feest dat ter gelegenheid van Chanoeka was
georganiseerd voor de leerlingen van de godsdienstschool.
Collectie > Joodse pers > 20058577

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
De heren Ph. Knorringa en M. Seijffers hebben het diploma behaald
van rijkshulpkeurmeester voor vee en vlees.
Collectie > Joodse pers > 20061362

 [Binnenland] : Gouda  1896
Verslag van een bijzondere dienst in de synagoge van Gouda naar aanleiding
van de zeventigste verjaardag van de heer EM Monasch.
Collectie > Joodse pers > 20041505

 [Binnenland] : 's-Bosch  1894
Verslag van een vergadering van de afdeling Den Bosch van het
"Algemeen Isr. Verbond". De opkomst was erg gering.
Collectie > Joodse pers > 20039188

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1906
Iemand uit 's-Hertogenbosch is het eens met hetgeen Cheres in zijn "Brief uit Limburg"
heeft geschreven over de te benoemen opperrabbijn voor de gecombineerde ressorten ...
Collectie > Joodse pers > 20058593

 [Binnenland] : 's Bosch  1900
Verslag van het feest ter gelegenheid van het feit dat de heer ND Heijmans
vijfentwintig jaar opperkoster is. Ook zijn vader en grootvader bekleedden vroeger ...
Collectie > Joodse pers > 20047692

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Hertogenbosch  1906
Mevrouw Seijffers-Wallich schonk de gemeente enkele zilveren siertorens ter gelegenheid
van haar tachtigste verjaardag./ Waarnemend opperrabbijn SJS Hirsch inspecteerde ...
Collectie > Joodse pers > 20059715

 [Binnenland] : 's-Hertogenbosch  1909
Verslag van een propaganadabijeenkomst van de bond "Tisjbie" afdeling 's-Hertogenbosch
waarbij de heer DT van Gelder een lezing heeft gehouden met als onderwerp ...
Collectie > Joodse pers > 20065026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl