OAM

De leden zijn in Amsterdam gevestigde, veelal gesubsidieerde musea en aanverwante instellingen zonder winstoogmerk. Het OAM is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Het OAM heeft een in functie gekozen voorzitter en vice-voorzitter.

Het overleg is ingedeeld in het Overleg Grote Musea en het Overleg Kleine Musea, waarbij 'groot' en 'klein' geen waardeoordeel inhoudt. Gekozen is voor een indeling waarbij een groep instellingen bij bespreking van de voorgestelde onderwerpen tot vruchtbare samenwerking kan komen. De indeling vindt plaats aan de hand van de criteria van de Nederlandse Museumvereniging, waarbij het streven is dat de overleggen een (ongeveer) gelijk aantal leden hebben.

De vergadering komt vier maal per jaar bijeen; drie maal OAM groot en OAM klein apart en één maal groot en klein gezamenlijk.

Contact
Het secretariaat van het overleg wordt gevoerd
door het Amsterdams Uitburo (AUB).
Kleine-Gartmanplantsoen 21
1017 RP Amsterdam
T (020) 6 211 311
F (020) 6 211 312

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl