ANBI informatie Joods Historisch Museum

Het Joods Historisch Museum (JHM) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
In kader van deze regeling publiceert het JHM graag de volgende informatie voor het publiek:

Naam instelling:
Joods Historisch Museum

KvK-nummer:
41198780

Postadres:
Postbus 16737
1001 RE Amsterdam

Bezoekadres:
Nieuwe Amstelstraat 1
1011 PL Amsterdam

Visie en hoofddoelstelling van de stichting:
Ons joods culturele erfgoed is nauw verweven met het Nederlandse culturele erfgoed. De informatie die wij bieden over ons joodse culture erfgoed draagt derhalve niet alleen bij aan de kennis over dit erfgoed, maar ook over ons nationale erfgoed. Door de vele aanknopingspunten en verwevenheid met andere culturen, biedt onze informatie bovendien een springplank naar andere culturen. De door ons gerealiseerde en te realiseren ontmoetingen met het joodse verhaal zijn voor jong en oud, niet joods en joods, kenner en leek van grote waarde voor de bewustwording van de, aan de joodse cultuur en geschiedenis gerelateerde, thema's in alle culturen en nodigen uit om bestaande denkbeelden te nuanceren.

Wij willen betekenisvol zijn voor (inter)nationale bezoekers en gebruikers door het joodse erfgoed goed te beheren en presenteren en het zo te vertalen naar de wereld van vandaag dat hun referentiekader wordt verruimd.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Raad van Toezicht:
Dhr. J. Krant - Voorzitter
Dhr. drs. D.H. Kat
Mw. mr. S.G.M. Asser-Ribbert
Dhr. drs. M.E. Paktor
Dhr. E. Groenteman
Dhr. Ph. van Tijn
Dhr. R.D. Aronson

De leden van de Raad van Toezicht van het Joods Historisch Museum ontvangen geen bezoldiging. 

Bestuurders:
Dhr. prof. dr. E.G.L. Emile Schrijver - Algemeen directeur
Mw. mr. drs. Liesbeth Bijvoet - Zakelijk directeur

Beloningsbeleid:
In het beloningsbeleid volgt het Joods Historisch Museum de BBRA- schalen van de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea 2011-2013.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
Zie het jaarverslag van het Joods Historisch Museum.

ANBI informatie Stichting Vrienden van het JHM:
De ANBI informatie voor de Stichting Vrienden van het JHM vindt u hier (PDF, 79 kb).

Verkorte jaarrekening Stichting Vrienden van het JHM
De verkorte jaarrekening treft u hier (PDF, 34kb) aan.

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl