Tora

De Tora, wat letterlijk lering of leer betekent, bestaat uit de eerste vijf boeken van Tenach. Deze ' vijf boeken van Mozes' omvatten de basis van het joodse geloof en de vroegste geschiedenis van het volk Israëls.
Ze worden in het Hebreeuws met de beginwoorden van de tekst als volgt aangeduid: Beresjiet (Genesis), Sjemot (Exodus), Vajikra (Leviticus), Bamidbar (Numeri) en Devariem (Deuteronomium).

Iedere week wordt er in de synagoge een bepaald deel van de tekst vanaf de Torarol gelezen. De Tora is zodanig in porties ingedeeld, dat de gehele tekst in een periode van een jaar uitgelezen wordt. De Tora wordt ook wel Pentateuch genoemd(penta = vijf in het Grieks)
De vijf boeken van Mozes, in gedrukte vorm, met hoofdstukindeling en vaak voorzien van rabbijns commentaar, wordt choemasj genoemd. Dit woord is afgeleid van het Hebreeuwse woord chameesj (vijf).

 Collectie en mediatheek

 Tora nevi'im oe-chetoevim Biblia Hebraica Accuratissima...  1667
Hebreeuwse bijbel met Latijnse inleiding en lemmata, voorzien
van drie ingevoegde ingekleurde gravures.
Collectie > Museumstukken > 00009

meer treffers in Collectie > Museumstukken

 Circulaire  1919 (ca.)
Circulaire van de parnasijns van de Ned. Isr. Gemeente in Leeuwarden over de
hakafot-ceremonie op het feest van Vreugde der Wet, circa 1919.
Collectie > Documenten > 00009861

meer treffers in Collectie > Documenten

 Simchas Tora Umzug  1900 (ca.)
Prentbriefkaart van vreugde der wet-dienst in een synagoge, circa 1900.
Collectie > Fotos > 40000116

meer treffers in Collectie > Fotos

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Aankondiging van een veiling van een collectie antieke meubelen, klokken, porselein,
zilverwerk, schilderijen en boeken door de heer J. Schulman.
Collectie > Joodse pers > 20052784

meer treffers in Collectie > Joodse pers

 Op zoek naar oude chewre-sjoeltjes in Amsterdam [dl. 1 t/m dl. 8]  1987
Op zoek naar oude chewre-sjoeltjes in Amsterdam [dl. 1 t/m dl. 8].
Collectie > Literatuur > 12001361

meer treffers in Collectie > Literatuur

 Drie suites voor cello - Baal Shem (voor viool en piano) - Vidui - Nigun - Simchas Torah  1985
titel, Drie suites voor cello - Baal Shem (voor viool en piano) - Vidui -
Nigun - Simchas Torah. makers, Bloch, Ernest Jucker, Rama ...
Collectie > Audiovisueel > 20000127

meer treffers in Collectie > Audiovisueel

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl