Misjna

De Misjna omvat de mondelinge verklaringen van de schriftelijke Tora. Deze werden vanaf de gift van de Tora door de eeuwen heen overgeleverd, van commentaar voorzien en op schrift gesteld. Rond het jaar 200 van de algemene jaartelling zijn al deze overleveringen bijeengebracht en geredigeerd tot een systematisch boekwerk. De Misjna bevat 6, naar onderwerp gerangschikte, delen, die op hun beurt weer onderverdeeld zijn in traktaten. Tezamen omvatten zij alle voorschriften en bepalingen aangaande het joodse religieuze en maatschappelijk leven, naar orthodoxe maatstaven.Collectie en mediatheek

 Documentaire foto  1995-04-28
Een jongetje zit op een bankje voor een lange met voedsel en Hebreeuwse teksten
gedekte tafel. Tegenover hem een hem aankijkende man met hoed en baard.
Collectie > Museumstukken > 06860

 Jenaer Literaturzeitung  1878-07-13
Recensies van het boek "Variae lectiones in Mischnam et in
Talmud Babylonicum" van R. Rabbinovicz, 1878.
Collectie > Documenten > 00005467

 Beroochous 1:1  1938
Beroochous 1:1.
Collectie > Literatuur > 11000196

meer treffers in Collectie > Literatuur

 [Binnenland] : Achawah.  
Verslag van de zevende algemene vergadering van "Achawah" die op dinsdag en woensdag
in Zwolle in de vergaderzaal van de Ned. Isr. Gemeente plaatshad.
Collectie > Joodse pers > 20047703

meer treffers in Collectie > Joodse pers

 Die Juden - Geschichte eines Volkes : Folge 2: Fall des Tempels  2007
Tweede deel van een reeks over de geschiedenis van het joodse volk. Van het koninkrijk
Juda tot en met de verwoesting van de tempel en het ontstaan van Misjna en ...
Collectie > Audiovisueel > 40001733

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl