Kohaniem

Afstammelingen van Aron, de eerste hogepriester (koheen). De kohaniem vervullen een aparte taak in de synagogedienst. Een man, die behoort tot de kohaniem, wordt als eerste opgeroepen voor de Toralezing. Ook spreken de Kohaniem op feestdagen in de synagoge de priesterlijke zegen uit.Collectie en mediatheek

 Orde van de lezing  2006-12-14
Orde van de lezing ter gelegenheid van de bar mitswa van Bertus Sondervan, 2006.
Collectie > Documenten > 00011394

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge, van Woensdagavond 21...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20055870

meer treffers in Collectie > Joodse pers

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl