Kasjroet

Zegel (jhm 4109)Onder kasjroet wordt verstaan het geheel van de bepalingen omtrent eten en drinken, zoals vastgelegd in de joodse spijswetten.
Deze zijn grotendeels gebaseerd op Leviticus 11 en Deuteronomium 14. Het begrip kasjroet hangt samen met het woord koosjer, dat 'geschikt' of 'in orde' betekent, in dit verband om te eten.
Alleen de dieren die gespleten hoeven hebben en herkauwen zijn geschikt voor consumptie, mits zij op rituele wijze geslacht zijn. Een vis moet schubben en vinnen hebben. Schelp- en schaaldieren en kruipende dieren zijn ongeoorloofd.

Van de vogels is een aantal, zoals de kip, de kalkoen en de gans wel geoorloofd, anderen, b.v. roofvogels niet. In de kasjroetlijst, die jaarlijks door het rabbinaat wordt samengesteld, zijn alle producten opgenomen die koosjer zijn, mits onder rabbinaal toezicht vervaardigd en verkocht in een winkel met een hechsjer. Een ander belangrijk aspect van het kasjroet is de strikte scheiding van melk- en vleesproducten, zowel bij de bereiding als bij het consumeren van het voedsel. Daartoe moeten in de keuken aparte voorzieningen genomen worden.Collectie en mediatheek

 Koosjerloodje  onbekend
object, koosjerloodje. maker, anoniem. materiaal, lood. datering, onbekend. plaats,
onbekend. hoogte, 2.6. breedte, 2.0. diepte, 0.8. collectie, Joods Historisch ...
Collectie > Museumstukken > 00346

meer treffers in Collectie > Museumstukken

 Ritueel-eten op reis  1935 (ca.)
Tekening van Jo Spier: ritueel-eten op reis (spotprent?), circa 1935.
Collectie > Fotos > 40000402

meer treffers in Collectie > Fotos

 Brochure  1941
Brochure van de Vereniging REOR (Ritueel Eten Op Reis), juli 1941.
Collectie > Documenten > 00000203

meer treffers in Collectie > Documenten

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1899 tot Juni 1900. [Slot...  1900
Tweede en laatste deel van het jaarverslag van
de Permanente Commissie over 1899-1900.
Collectie > Joodse pers > 20047889

meer treffers in Collectie > Joodse pers

 Die koschere Küche : zur Geschichte der jüdischen Speisegesetze  1993
Die koschere Küche : zur Geschichte der jüdischen Speisegesetze.
Collectie > Literatuur > 11000868

meer treffers in Collectie > Literatuur

 1. Diogenes 2. De joodse keuken, NIK-uitzending  
1. vervolg van 40000266, 2. NIK-uitzending over kasjroet.
Collectie > Audiovisueel > 40000267

meer treffers in Collectie > Audiovisueel

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl