Hebreeuws

Leesplank (jhm 2378)Het Hebreeuws behoort tot de semitische talen en heeft zich rond 1200 voor het begin van de algemene jaartelling als zelfstandige taal van de Israëlieten ontwikkeld. Na de Babylonische ballingschap begon het Aramees het Hebreeuws als spreektaal te verdringen. Ook zijn de latere delen van Tenach, het boek Daniël en het boek Ezra al voor een belangrijk deel in het Aramees geschreven. In de rabbijnse leerscholen bleef het Hebreeuws tot rond het jaar 200 zowel als spreek- als schrijftaal gebruikt worden (het z.g. Misjna-Hebreeuws), totdat het ook daar door het Aramees vervangen werd.

Als literaire taal werd het Hebreeuws in latere eeuwen gehandhaafd. Ook teksten op ceremoniële objecten en op grafstenen en een deel van de stukken van de joodse gemeenten werden in het Hebreeuws gesteld. Het ontstaan van het politieke zionisme rond het einde van de negentiende eeuw ging gepaard met een herleving van de oude taal, uit ideële motieven, maar ook omdat het de enige taal was die alle joden in de diaspora gemeen hadden. In Israël is het moderne Hebreeuws of Ivriet de nationale voertaal.Collectie en mediatheek

 Detailfoto  1950-1960
Hebreeuwse letters gekrast in de gevel van het Van Beuningenhuis ('het
huis met de bloedvlekken') aan de Amstel, 1950-1960.
Collectie > Fotos > 40004469

meer treffers in Collectie > Fotos

 Gezangen voorgedragen in de sijnagoge te Utrecht, tijdens het tweede eeuwfeest aldaar,...  1836
Pamflet met gezangen voorgedragen bij het tweehonderdjarig
bestaan van de synagoge in Utrecht, 1836.
Collectie > Documenten > 00009809

meer treffers in Collectie > Documenten

 Nieuwe testament  1575
Nieuwe testament in het Syrisch in het hebreeuwse alfabet.
Collectie > Museumstukken > 07573

meer treffers in Collectie > Museumstukken

 [Binnenland] : Arnhem  1907
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarig jubileum
van vrouwenvereniging "Bigde Kodesj".
Collectie > Joodse pers > 20000348

meer treffers in Collectie > Joodse pers

 Het boek in de Joodse oudheid : van het ontstaan tot de afsluiting van de Talmoed (c....  s.a.
Het boek in de Joodse oudheid : van het ontstaan tot de
afsluiting van de Talmoed (c. 500 n. chr.).
Collectie > Literatuur > 11000741

meer treffers in Collectie > Literatuur

 Romancero Judeo Espagnol : the glory of the Sefardic Heritage  1967
titel, Romancero Judeo Espagnol : the glory of the Sefardic Heritage. makers, Gaon,
Yehoram Banai, Yossi Samsonov, Rema Zadikoff Choir, The Cohen, Shimon. ...
Collectie > Audiovisueel > 10000103

meer treffers in Collectie > Audiovisueel

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl