Ets Haim

De woorden 'Ets Haim' betekenen 'boom des levens' en duiden op de stok(ken) waaromheen de Torarol gewikkeld wordt.

Daarnaast vormen zij een metafoor voor de Tora zelf. Ook droeg zowel het Hoogduitse seminarium als het Portugese seminarium de naam 'Ets Haim'.Collectie en mediatheek

 Penning  1891
David Montezinos (1828=1916) was bibliothecaris van Ets Haim. Hij schonk in 1897
zijn collectie hebreeuwse handschriften, boeken en grafiek aan Ets Haim die sinds ...
Collectie > Museumstukken > 00367

meer treffers in Collectie > Museumstukken

 Ontvangstbewijs  1939-1941
Ontvangstbewijzen (6) op naam van verschillende leden van de familie Breemer voor
betalingen aan joodse instellingen in Dordrecht, 1939-1941.
Collectie > Documenten > 00003249

meer treffers in Collectie > Documenten

 Interieurfoto  1955 (ca.)
Interieur van de bibliotheek 'Ets Haim', circa 1955.
Collectie > Fotos > 40004506

meer treffers in Collectie > Fotos

 Behuizing oudste joodse bibliotheek vormt gevaar voor voortbestaan collectie  2001
Behuizing oudste joodse bibliotheek vormt gevaar voor voortbestaan collectie.
Collectie > Literatuur > 12009012

meer treffers in Collectie > Literatuur

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Beschrijving van een tentoonstelling, bestaande uit etsen, gravures, oorkonden,
platen en dergelijke, die de heer A.Th. Hartkamp heeft verzameld rond het thema ...
Collectie > Joodse pers > 20064346

meer treffers in Collectie > Joodse pers

 De verzameling  
Over de emotionele, commerciele en maatschappelijke waarde van boeken adv het verloren
gewaande NIK-archief, de jiddisje boekencollectie van Mira Rafalowicz, judaica ...
Collectie > Audiovisueel > 40001331

 Joodse Barokmuziek = Jewish baroque music  2001
Toen zich onder invloed van renaissance en humanisme in het begin van de 17e eeuw
de barokmuziek ontwikkelde, ontstond ook onder joodse en niet-joodse componisten ...
Collectie > Audiovisueel > 20000529

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl