Begrafenis

Wanneer iemand is overleden moet de begrafenis (levaje) zo spoedig mogelijk plaatsvinden, echter met inachtneming van de lokale wettelijke bepalingen. De chevra kadiesja Gemiloeth Chassadiem draagt er zorg voor dat het lichaam met water ritueel gereinigd wordt. Dit gebeurt met behulp van een alleen voor dit gebruik bestemde begrafeniskom.

begrafenisstoet voor de Portugese Synagoge, J.M.A. Rieke (jhmB362)Daarna wordt het in speciaal daarvoor gemaakte doodsklederen (tachrichien) gehuld, waarna een mannelijke overledene met zijn talliet omwikkeld wordt. Het stoffelijk overschot wordt in een eenvoudige, houten kist gelegd, er wordt een zakje met wat aarde uit Israel in de kist gedaan. Opbaring of andere gelegenheid tot afscheid nemen van de overledene vindt niet plaats, omdat het als onkies ervaren wordt de dode in zijn weerloosheid te tonen.
Ten teken van rouw brengen de directe verwanten een scheur (kria) aan in hun kleding. Op de begraafplaats wordt in het metaheerhuis een lijkrede uitgesproken. Vervolgens wordt de dode onder het reciteren van bepaalde psalmen ten grave gedragen. Na het zeggen van enige gebeden en citaten uit de talmoed wordt het graf door de aanwezigen gezamenlijk gedicht en wordt het kaddiesjgebed door de meest directe nabestaande gezegd. Het is geen gewoonte om bloemen of kransen te leggen. Direct na de begrafenis neemt voor de naaste familie de zevendaagse periode van rouw, de sjivve, een aanvang.Collectie en mediatheek

 Begrafeniskom  1700-1800
gladde kom met twee oren en versterkte rand; gebruikt bij het wassen van lijken.
Collectie > Museumstukken > 00245

meer treffers in Collectie > Museumstukken

 Een woord aan het graf, bij de ter aarde bestelling van de hoog welgeboren vrouwe Sara...  1871-05-20
Brochure met grafrede uitgesproken door Jacob van Jacob Ferares bij de begrafenis
van Sara Salvador (1787-1871), weduwe van Mozes de Pinto, 1871.
Collectie > Documenten > 00009830

meer treffers in Collectie > Documenten

 Overzichtsfoto  1954-06-21
Foto's (4) van de begrafenis van Dr. Michael Amir, 21 juni 1954.
Collectie > Fotos > 40000977

meer treffers in Collectie > Fotos

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Beschrijving van een tentoonstelling, bestaande uit etsen, gravures, oorkonden,
platen en dergelijke, die de heer A.Th. Hartkamp heeft verzameld rond het thema ...
Collectie > Joodse pers > 20064346

meer treffers in Collectie > Joodse pers

 Orde der plechtigheden bij een begrafenis op de Portugees Israelietische begraafplaats...  s.a.
Orde der plechtigheden bij een begrafenis op de Portugees
Israelietische begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel.
Collectie > Literatuur > 11500184

meer treffers in Collectie > Literatuur

 De Vrijdagavond : Sjabbos  1932, 1945-1950
De film 'Sjabbos' (zie video 4/30) verlengd met beelden van een repetitie van het
koor der Grote Synagoge met dirigent Sam Englander, de begrafenis van AS Onderwijzer ...
Collectie > Audiovisueel > 40001279

meer treffers in Collectie > Audiovisueel

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl