Joseph David Wijnkoop

Joseph Wijnkoop (1842-1910) was, behalve rabbijn der NIHS, korte tijd opperrabbijn van Amersfoort. Hij moest zijn werkzaamheden daar beeindigen op aandrang van opperrabbijn Dünner van Amsterdam. Wijnkoops verhouding met Dünner was niet al te best. Hij wordt beschouwd als een vooraanstaand hebraicus.

geboren1842-08-14 Amsterdam
overleden1910-10-01 Amsterdam
partnerNijburg, Dientje
beroeprabbijn
functiesrabbijn Ned. Isr. Hoofdsynagoge
bestuurder Ned. Isr. Seminarium
opperrabbijn van Amersfoort

De in 1842 in Amsterdam geboren Joseph David Wijnkoop was, behalve rabbijn der NIHS, korte tijd opperrabbijn van Amersfoort. In 1870 behaalde hij het Moré-diploma en op 31 december van dat jaar werd hij geïnstalleerd als rabbinaal assessor en opvolger van Joseph Tsewie Hirsch. In 1901 werd Wijnkoop toegelaten als privaatdocent Nieuw-Hebreeuws aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. In 1902 volgde zijn benoeming tot opperrabbijn van het ressort Amersfoort. Al in 1904 moest hij dit ambt neerleggen omdat deze functie niet verenigbaar zou zijn met de functie van rabbijn bij de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge van Amsterdam. Er speelde echter ook mee dat hij een slechte relatie had met de Amsterdamse opperrabbijn J.H. Dünner, die erop had aangedrongen dat hij zijn functie zou neerleggen.
Joseph Wijnkoop was ook enige jaren bestuurslid van het Beth-Hamidrasj 'Ets Chajim'. Van de verschillende door hem gehouden lezingen verscheen die over Rabbijn Jozeph Karo, die hij in 1887 had gehouden, in druk. Een andere publicatie van Wijnkoop is het in 1907 verschenen 'Eenige opmerkingen naar aanleiding der profetie van Hosea'. Verder verschenen van zijn hand onder andere "Handleiding tot de kennis der Hebreeuwschen taal" in 2 delen (1888-1901) en "Beknopt leerboek der Hebreeuwsche taal voor eerstbeginnenden" in 1891. Hij was een groot hebraïcus en een geliefd man onder zijn gemeenteleden. Op 2 oktober 1910 overleed hij in de leeftijd van 68 jaar.

Storing

Het zoeken in de collectie is wegens technische problemen tijdelijk helaas niet mogelijk.

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl