Francisco Lopes Suasso

Suasso, Abraham Israel

Baron van Avernas le Gras

Lopes Suasso, Francisco

Francisco Lopes Suasso (ca. 1660-1710) was de zoon van Antonio Lopes Suasso. Hij zette het werk van zijn vader als bankier voort. Francisco leende o.a. geld aan de koning van Spanje en aan Willem III. Hij heeft veel financiele steun gegeven tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) en bij het bestijgen van de Engelse troon door Willem III.

geboren1657 Amsterdam
overleden1710-04-22 Den Haag
vaderLopes Suasso, Antonio
moederPinto, Violanta de
broerLopes Suasso, Jacob 1664=1666
zussenLopes Suasso, Esther 1669=1679
Lopes Suasso, Rachel 1659=1685
Lopes Suasso, Ribca 1655=1695
Lopes Suasso, Eliseba 1663=1746
partnersTeixeira, Judith ? =1689
Costa, Leonora da 1669=1749-03
huwelijken1682 Hamburg
1694-02-23 Den Haag
beroepenbankier
bankier

Don Francisco Lopes Suasso werd omstreeks 1660 geboren als eerste zoon van Antonio Lopes Suasso en Rachel de Pinto. Zowel de Suasso's als de De Pinto's waren oude, vermogende Sefardische geslachten. Nadat ze van het Iberisch schiereiland waren verdreven, vestigden de Sefardische joden zich veelal in handelssteden als Londen, Hamburg, Antwerpen en vanaf het einde van de zestiende eeuw ook in Amsterdam en Den Haag. De Suasso's behoorden tot een familie van zogenoemde 'marranen', dat wil zeggen, joden die zich onder druk van de inquisitie tot het christendom bekeerden. Eenmaal in Amsterdam keerden de Suasso's weer tot het jodendom terug.
De vader van Francisco, Don Antonio, was een vermogende bankier. Vanwege de diplomatieke diensten die hij aan de Spaanse koning had bewezen, werd hij verheven tot baron van Avernas le Gras. Ondanks het feit dat hun voorouders door de Spanjaarden verdreven waren, behielden de Suasso's een gevoel van verbondenheid met de Spaanse Kroon. Ook de verhouding met het Stadhouderlijke Hof was goed te noemen. Bij meerdere gelegenheden steunde het bankiershuis van de Suasso's de Stadhouders.
Het bekendste voorbeeld van dergelijke steun is de lening die Francisco Lopes Suasso in 1688 verstrekte aan Stadhouder Willem III. Diens overtocht naar Engeland, met het doel de Engelse kroon op te eisen, werd gesteund met een bedrag van twee miljoen gulden. Naar verluid zou Francisco op de vraag wat hij als onderpand verlangde, hebben geantwoord: "Indien Gij gelukkig zijt, weet ik, dat Gij ze mij terug zult geven, zijt Gij ongelukkig, dan stem ik ermee in ze verloren te hebben". Waarschijnlijk moet dit echter worden opgevat als een apocrief verhaal. De kist waarin het het door Willem III terugbetaalde geld werd verpakt, is in Amsterdam nog te zien in museum Willet-Holthuisen.
In 1682 trouwde Francisco met Judith Teixeira. Zij was de dochter van de bankier Manuel Teixeira. Manuel Teixeira was in die tijd, na Antonio Lopes Suasso en de De Pinto's, de derde Portugees-joodse bankier in Noord-Europa. Het primaire doel van dit huwelijk, dat wel gezien wordt als een hoogtepunt in een tijdperk van huwelijksstrategieën, was om kapitaal en belangen binnen de eigen (familie)-kring te houden. Deze opzet werd echter gedwarsboomd door het feit dat Judith in 1689 kinderloos overleed.
In 1692 hertrouwde Francisco met Rachel da Costa, bij wie hij tien kinderen kreeg. De kringen waarin Francisco in Den Haag verkeerde vormden een uitgestrekt netwerk van onderling getrouwde neven en nichten. Door geschiedkundigen wordt het gezien als het eerste verwantenstelsel in de moderne joodse geschiedenis.
Francesco Lopes Suasso overleed vrij jong. Hij was begin vijftig toen hij op 22 april 1710 overleed in zijn woonplaats Den Haag. Hij ligt begraven op de Portugees-joodse begraafplaats Ets Haim te Ouderkerk aan de Amstel.

Storing

Het zoeken in de collectie is wegens technische problemen tijdelijk helaas niet mogelijk.

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl