Vlaardingen

In de eerste helft van de negentiende eeuw woonde er een klein aantal joden in Vlaardingen, dat langzaam toenam. Vanaf 1862 vonden er synagogediensten plaats in een kamer aan de Havenstraat.
In datzelfde jaar dienden elf gezinshoofden bij de koning een verzoek in ter oprichting en erkenning van een joodse gemeente. De toestemming bracht met zich mee dat er een joodse begraafplaats gesticht kon worden aan de Schiedamseweg en dat er joods onderwijs kwam voor de kinderen. Korte tijd later verlieten de meeste joden Vlaardingen, waarna de gemeente tot midden tachtiger jaren een sluimerend bestaan leidde.

Straatje in Vlaardingen, getekend door Marianne Franken (1884-1945)De komst van nieuwe joodse bewoners zorgde voor een opbloei van het godsdienstige leven. Een zaal aan de Zomerstraat werd in september 1896 als synagoge ingewijd en is tot aan 1906 in gebruik geweest. In die periode beschikte de joodse gemeente ook over een godsdienstleraar. De gemeente kende geen eigen kerkbestuur, maar werd geleid door het bestuur van de in 1895 opgerichte begrafenisvereniging. In 1899 werd er een jeugdvereniging opgericht.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw liep het ledental van de joodse gemeente van Vlaardingen zodanig achteruit, dat er geen synagogediensten meer gehouden konden worden. In 1920 is de gemeente opgeheven en bij die van Rotterdam gevoegd. De joodse begraafplaats maakt sinds 1938 deel uit van een plantsoen.

Tijdens de bezetting is het overgrote deel van de joodse inwoners van Vlaardingen gedeporteerd. Een klein aantal joden kon onderduiken, terwijl ook ongeveer vijftig onderduikers van elders in Vlaardingen onderdak vonden.
Tegenwoordig herinnert alleen nog de joodse begraafplaats, die wordt onderhouden door de plaatselijke overheid, aan de voormalige joodse gemeenschap.  De Joodse begraafplaats aan de Schiedamseweg, hoek Parkweg, is in 2010 opgeknapt. Bij die gelegenheid werd een gedenkplaat met daarop de namen van de overledenen die er begraven zijn werd onthuld.

Aantal joden in Vlaardingen:

1809 10
1840 10
1869 48
1899 63
1930 13


Collectie en mediatheek

 Oude Jonkerstraat  1910-1940
Gezicht in een straatje met afgebroken pand in Vlaardingen.
Collectie > Museumstukken > 02849

 Straatje in Vlaardingen  1910-1940
Gezicht in een straatje met twee menselijke figuren.
Collectie > Museumstukken > 02848

 Waardebepaling  1942-1943
Doorslagen van 'Wertschaetzungen' (241), gedaan door diverse onroerendgoed-taxateurs,
in opdracht van de Niederländische Grundstücksverwaltung, van onroerend goed ...
Collectie > Documenten > 00012779

meer treffers in Collectie > Documenten

 [Binnenlandse berichten (2)]: 's Gravenhage  1902
Verslag van drie vergaderingen : de heer JH Kann werd herkozen tot lid van de Centrale
Commissie./ Vergadering van het synagogaal ressort 's Gravenhage./ Laatste ...
Collectie > Joodse pers > 20050938

meer treffers in Collectie > Joodse pers

 Joden in Vlaardingen, 18e eeuw - 1935 (1943)  1991
Joden in Vlaardingen, 18e eeuw - 1935 (1943).
Collectie > Literatuur > 11000772

meer treffers in Collectie > Literatuur

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl