Rhenen

In de tweede helft van de zeventiende eeuw vestigden de eerste joden zich in Rhenen. Tussen 1663 en 1782 beheerden joodse eigenaren de plaatselijke Bank van Lening. In de loop van de achttiende eeuw nam het aantal joodse inwoners toe, maar het is niet bekend of er toen al sprake was van een georganiseerde gemeente met een eigen synagoge.

Eerste steen boven de ingang v.d. huissynagoge te Rhenen, 1867In 1821 werd Rhenen een bijkerk van de Ringsynagoge Veenendaal. De godsdienstoefeningen vonden vanaf 1847 plaats in een huis aan de Grutterstraat. Korte tijd later werd in deze straat een synagoge in gebruik genomen die blijkens een gevelsteen in 1867 gerestaureerd werd. De joden van Rhenen hadden gedurende het grootste deel van de negentiende eeuw geen eigen begraafplaats en maakten gebruik van de joodse begraafplaats van Wageningen. In 1891 werd in Rhenen op de Domineesberg (bij de huidige Korenbloemstraat) een begraafplaats ingericht, waarvan joden uit Rhenen en Lienden gebruik konden maken. De grafstenen op deze begraafplaats zijn geïnventariseerd in het Stenen Archief.

In 1916 werd de joodse gemeente van Rhenen vanwege haar geringe aantal leden opgeheven en bij Wageningen gevoegd.
Gedurende de bezettingsjaren werd het overgrote deel van de joden die nog in Rhenen woonden gedeporteerd en vermoord.

Aantal joden in Rhenen en omgeving:

1809 48
1840 45
1869 23
1899 29
1930 14


Collectie en mediatheek

 Fotoalbum  
Twee losbladige fotoalbums met 148 kleurenfoto's van joodse
begraafplaatsen in Nederland, jaren '80.
Collectie > Fotos > 40006664

 Overzichtsfoto  1976
Foto van de eerste steen boven de ingang vd huissynagoge, dd 1867 te Rhenen, 1976.
Collectie > Fotos > 40003451

 De joodse gemeente van Rhenen, een herinnering  1976
De joodse gemeente van Rhenen, een herinnering.
Collectie > Literatuur > 11000410

meer treffers in Collectie > Literatuur

 [Binnenland] : Vereeniging tot bevordering der belangen van het Jodendom.  
Verslag van de jaarvergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20062475

meer treffers in Collectie > Joodse pers

 Mijn Grebbeberg : oorlogsherinneringen van Cor Crum  2008
Cor Crum (72) woonde als kind met zijn ouders Lambertha en Klaas Crum aan de voet
van de Grebbeberg in Rhenen in de Cuneralaan. Zijn ouders hadden van 1942 tot ...
Collectie > Audiovisueel > 40001971

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl