Capelle

Bij de indeling van de gemeenten van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap in 1821 ontstond de Bijkerk Capelle, die behoorde tot de Ringsynagoge Tilburg. Ook de in 1795 wegens interne twisten opgeheven joodse gemeente van Waalwijk viel onder Capelle. In 1835 werd Waalwijk weer als een zelfstandige Bijkerk erkend.

In 1908 deelde het bestuur van het Synagogale Ressort Noord-Brabant aan het NIK mee dat de gemeente Capelle had opgehouden te bestaan. Daarop werd de gemeente in 1910 formeel opgeheven en werd het gebied bij de joodse gemeente Geertruidenberg gevoegd.

Aantal joden in Capelle en omgeving:

1809 56
1840 29
1869 30
1899 21
1930 5


Collectie en mediatheek

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Tweede deel en slot van het jaarverslag van de Permanente Commissie
over de periode juni 1907 tot juni 1908.
Collectie > Joodse pers > 20063726

meer treffers in Collectie > Joodse pers

 "Tussen twee stromen" : de geschiedenis van de joodse gemeenten Geertruidenberg,...  1997
"Tussen twee stromen" : de geschiedenis van de joodse gemeenten Geertruidenberg,
Capelle, Waalwijk en Heusden ; Hartog Jacob de Vries : Joods dichter te Dussen ...
Collectie > Literatuur > 12006118

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl