Gennep

De joodse gemeente van Gennep ontstond omstreeks 1845, maar er zijn aanwijzingen dat ook in de zeventiende en achttiende eeuw joden in de plaats woonden. Zij waren echter zo gering in aantal dat ze tot het midden van de negentiende eeuw tot de joodse gemeente van Sittard gerekend werden. Ook na het zelfstandig worden van de gemeente bleef het aantal leden gering.

Synagoge in Gennep, ca. 1930 (RDMZ)De synagoge aan de Kerkstraat (de huidige Torenstraat) werd in 1874 ingewijd, terwijl het pand al in 1864 aangekocht was. Op de in 1842 officieel in gebruik genomen begraafplaats aan de huidige Davidlaan werd al voordien begraven; de oudste grafsteen dateert uit 1794. Het kerkbestuur van de joodse gemeente van Gennep bestond uit twee personen. De kinderen kregen joodse les van een onderwijzer uit Cuijk. Gennep telde twee joodse genootschappen: één voor het bijeenbrengen van gelden voor de synagoge en een vrouwengenootschap voor de verzorging van zieken en overledenen en voor het textiel in de synagoge.

Vluchtelingen uit Duitsland zorgden aan het einde van de dertiger jaren van de twintigste eeuw voor een aanzienlijke aanwas van de joodse inwoners van Gennep. Van de helft van hen is bekend dat zij naar Polen gedeporteerd zijn. Over het lot van de anderen is niets met zekerheid te zeggen. De synagoge is tijdens een bombardement beschadigd en niet gerestaureerd. In 1947 werd de joodse gemeente opgeheven en bij Venlo ingedeeld. Op het terrein, waar eens de synagoge stond, staat nu een klooster. De begraafplaats wordt door de gemeente Gennep onderhouden.

Aantal joden in Gennep:

1809 15
1840 26
1869 31
1899 28
1930 20


Collectie en mediatheek

 Dossier  
Dossiers (158) van de Commissie voor Oorlogsschade mbt 155 joodse
gemeentes (Amsterdam en mediene), 1945-1950.
Collectie > Documenten > 00005954

meer treffers in Collectie > Documenten

 Fotoalbum  
Twee losbladige fotoalbums met 148 kleurenfoto's van joodse
begraafplaatsen in Nederland, jaren '80.
Collectie > Fotos > 40006664

 European Judaism  1966
Donkerblauw fond met zwarte cirkel waarin een blauw
en wit vlak met zwarte tekst. Titel in wit.
Collectie > Museumstukken > 02025

 Van onzen Eindhovenschen Correspondent.  
Verslag van een bijeenkomst met als doel de verkiezing van een opperrabbijn voor
het gecombineerde ressort Noord-Brabant-Limburg. Er waren drieendertig afgevaardigden ...
Collectie > Joodse pers > 20061610

meer treffers in Collectie > Joodse pers

 De synagoge van Maastricht en de synagogen elders in Limburg  1967
De synagoge van Maastricht en de synagogen elders in Limburg.
Collectie > Literatuur > 12003075

meer treffers in Collectie > Literatuur

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl