Gendringen

Kosjere slager Spier met koe in Gendringen, ca. 1927

De vroegste gegevens over joods leven in Gendringen dateren uit de eerste helft van de zeventiende eeuw en betreffen namen in kerkelijke akten. Aan het einde van diezelfde eeuw pachtte een jood de plaatselijke Bank van Lening.
In de loop van de achttiende eeuw vestigden zich meerdere joodse families in Gendringen. Toch bleef de gemeenschap klein en voor een groot gedeelte armlastig.

Rond 1800 kwam men voor de godsdienstoefeningen bijeen in het huis van de voorzanger. In 1811 werd een synagoge ingericht aan de Kromme Elleboog. Buiten de stad, aan de huidige Ulftseweg, was vanaf rond 1840 een begraafplaats in gebruik. Oorspronkelijk viel Gendringen onder de joodse gemeente van 's-Heerenberg, na 1840 werd het een zelfstandige bijkerk. Binnen de gemeente functioneerden de twee leden van het kerkbestuur eveneens als armbestuur. Er was geen joodse school. In feite had de joodse gemeente Gendringen al voor de oorlog opgehouden te bestaan; in 1941 werd zij door de Centrale Commissie van het NIK officieel ontbonden.

Aantal joden in Gendringen:

1809 49
1840 64
1869 56
1899 38
1930 13


Collectie en mediatheek

 Dossier  
Dossiers (158) van de Commissie voor Oorlogsschade mbt 155 joodse
gemeentes (Amsterdam en mediene), 1945-1950.
Collectie > Documenten > 00005954

 Foto  1922
Foto van een krantenknipsel over het 75-jarig bestaan van de synagoge te
Kampen in 1922 met foto van het interieur van de synagoge.
Collectie > Fotos > 40007280

 Overzichtsfoto  1927 (ca.)
Kosjere slager Spier met koe, Gendringen, circa 1927.
Collectie > Fotos > 40002180

 Benoemingen.  1877
Benoemingen door de permanente commissie in de diverse Ned. Isr. schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20026823

meer treffers in Collectie > Joodse pers

 Joods leven in de Achterhoek 2  1977
Joods leven in de Achterhoek 2.
Collectie > Literatuur > 11000014

meer treffers in Collectie > Literatuur

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl