Bredevoort

In de eerste helft van de zeventiende eeuw wordt er zowel in Bredevoort als in het naburige Aalten gewag gemaakt van joodse inwoners. Rond 1700 vestigt zich in Bredevoort een joodse handelaar in manufacturen die ten huize van een plaatsgenoot een synagoge inricht. In 1714 wordt deze huissynagoge in een ander pand gevestigd. Deze synagoge werd ook bezocht door joden uit Aalten en Lichtenvoorde.

Voormalige huissynagoge te Bredevoort, 1984 (WL)

Er is een studieboek uit 1747 bewaard gebleven, wat doet vermoeden dat er in de tweede helft van de achttiende eeuw godsdienstlessen in Bredevoort plaatsvonden. In 1821 werd Bredevoort nog tot de joodse gemeente Winterswijk gerekend, rond 1830 wordt het een zelfstandige joodse gemeente. De achttiende-eeuwse synagoge werd gerestaureerd en in het begin van de zestiger jaren weer in gebruik genomen. Kort daarop loopt de Bredevoortse gemeente in omvang gestaag terug.

Er zijn aan het einde van de negentiende eeuw onvoldoende leden voor het regelmatig houden van synagogediensten. In 1900 werd de joodse gemeente van Bredevoort opgeheven en bij die van Aalten gevoegd. Het gebouw aan de Vismarkt 9 heeft echter nog tot aan de Eerste Wereldoorlog als synagoge  gediend. Rond 1920 werd het tot woonhuis verbouwd, tegenwoordig staat het op de monumentenlijst.

De kleine joodse begraafplaats achter de Hozenstraat is geruimd, de grotere aan de Prins Mauritsstraat wordt door de gemeente Aalten onderhouden.

Aantal joden in Bredevoort:

1809 37
1840 ca. 30


Collectie en mediatheek

 Dossier  
Dossiers (158) van de Commissie voor Oorlogsschade mbt 155 joodse
gemeentes (Amsterdam en mediene), 1945-1950.
Collectie > Documenten > 00005954

 Overzichtsfoto  1984
Voormalige huissynagoge te Bredevoort, 1984.
Collectie > Fotos > 40002734

 Joods leven in Aalten en Bredevoort  1984
Joods leven in Aalten en Bredevoort.
Collectie > Literatuur > 11000137

meer treffers in Collectie > Literatuur

 Buitengewone Zitting der Centrale Commissie op Donderdag 7 Maart 1881.  1881
Verslag van een buitengewone vergadering van de Centrale Commissie over de vraag
van de gemeente te Arnhem de zetel van de ressortale opperrabbijn in Arnhem in ...
Collectie > Joodse pers > 20026393

meer treffers in Collectie > Joodse pers

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl