Noordwolde

In 1750 vestigde het eerste joodse echtpaar zich in Noordwolde. In de loop van de achttiende eeuw kwamen er nog enkele families en ontstond een georganiseerde joodse gemeente. Deze had vanaf 1770 de beschikking over een begraafplaats aan de Schapendrift. De synagoge aan de Hoofdstraat-West bestond reeds vóór 1786. De gemeente onderhield vooral contacten met Gorredijk en Steenwijk.

De joodse inwoners van Noordwolde waren werkzaam in de handel. De economische omstandigheden waren echter zodanig, dat de gemeente in het begin van de negentiende eeuw de kerkelijke belasting niet op kon brengen. In 1861 werd nog een poging gedaan fondsen te werven voor de bouw van een nieuwe synagoge. In de jaren daarna nam het aantal leden zodanig af dat de gemeente opgeheven werd en bij de joodse gemeente van Heerenveen gevoegd.

De oude synagoge werd in 1876 verkocht en vier jaar later afgebroken. De joodse begraafplaats in Noordwolde, waar nog slechts drie stenen staan, werd tot voor kort onderhouden door de Fries natuurbeschermingsvereniging It Fryske Gea. De begraafplaats is op 25 oktober 2003 overgedragen aan het NIK. Bij die gelegenheid werd een monument onthuld ter herinnering aan de joodse oorlogsslachtoffers uit Stellingwerf, waar de gemeente Noordwolde officieel onder valt.

Aantal joden in Noordwolde:

1809 66
1840 36
1869 41
1899 14
1930 17


Collectie en mediatheek

 Dossier  
Dossiers (158) van de Commissie voor Oorlogsschade mbt 155 joodse
gemeentes (Amsterdam en mediene), 1945-1950.
Collectie > Documenten > 00005954

 De aanhouder wint. Eigen verhaal voor Hans en Willy. Onderduik '42-45  1942-1945
Verhaal dat Willem M. Meijer schreef voor zijn elders ondergedoken kinderen, door
hemzelf geillustreerd. Hij heeft dit verhaal in episoden naar hen toegestuurd, ...
Collectie > Documenten > 00013625

 Alfabetisch register op de collectie Brilleman van de begraafplaatsen der Nederlands...  1991
Alfabetisch register op de collectie Brilleman van de begraafplaatsen der Nederlands
Israelietische Gemeenten in de Mediene Friesland = index graveyards Friesland ...
Collectie > Literatuur > 11508649

meer treffers in Collectie > Literatuur

 Vergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap die plaatshad in de vergaderzaal aan ...
Collectie > Joodse pers > 20065733

meer treffers in Collectie > Joodse pers

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl