Bolsward

In 1786 organiseerden de joden, die vanaf 1775 in Bolsward woonden, zich tot een joodse gemeente. Uit het reglement, dat bewaard wordt in het stadsarchief, kan worden opgemaakt, dat er toen een synagoge in gebruik was.
De eerste joodse begraafplaats, ingericht in 1786, lag aan de Stadswal en werd waarschijnlijk ook door de joodse gemeente van Sneek gebruikt. Vanaf 1829 stond het gemeentebestuur van Bolsward toe dat een deel van de Algemene Begraafplaats als joodse begraafplaats gebruikt werd.

Ets van J. Wiersma (1878-1965) van de synagoge in Bolsward, ca. 1915 (RDMZ)Bij de indeling in ressorten van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap in 1821 kreeg Bolsward de status van Ringsynagoge onder de Hoofdsynagoge Leeuwarden. Tussen 1828 en 1842 was er in de plaats een vereniging tot ondersteuning van arme gemeenteleden actief.
Op dezelfde plaats waar de eerste synagoge stond werd in 1840 een nieuw gebouw ingewijd.
Vanaf het einde van de achttiende eeuw werd in Bolsward godsdienstonderwijs gegeven, maar tegen het einde van de negentiende eeuw liep het aantal leerlingen zodanig terug dat de school werd opgeheven. Ook de kerkelijke gemeente kampte met een daling van het aantal leden.

In 1911 werd de joodse gemeente van Bolsward bij die van Sneek gevoegd. De niet meer in gebruik zijnde synagoge werd verkocht. Het pand werd in 1941 zwaar beschadigd en uiteindelijk in 1991 gesloopt.
De beide joodse begraafplaatsen van Bolsward worden thans door de plaatselijke overheid onderhouden.

Prentbriefkaart van de Kleine Kerkstraat in Bolsward met synagoge (vijfde gebouw van links met pannendak), ca. 1920Aantal joden in Bolsward en omgeving:

1809 72
1840 114
1869 79
1899 32
1930 1


Collectie en mediatheek

 Dossier  
Dossiers (158) van de Commissie voor Oorlogsschade mbt 155 joodse
gemeentes (Amsterdam en mediene), 1945-1950.
Collectie > Documenten > 00005954

meer treffers in Collectie > Documenten

 Objectfoto  1945 (ca.)
Voorhang uit synagoge in Bolsward, circa 1945.
Collectie > Fotos > 40000242

meer treffers in Collectie > Fotos

 Alfabetisch register op de collectie Brilleman van de begraafplaatsen der Nederlands...  1991
Alfabetisch register op de collectie Brilleman van de begraafplaatsen der Nederlands
Israelietische Gemeenten in de Mediene Friesland = index graveyards Friesland ...
Collectie > Literatuur > 11508649

meer treffers in Collectie > Literatuur

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  
Derde deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie. In dit deel gaat het
om de onbeheerde Isr. begraafplaatsen in het hele land en om de Ned. Isr. Gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20065874

meer treffers in Collectie > Joodse pers

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl