Portugese Synagoge

Mr. L.E. Visserplein 3

Portugese SynagogeOp het Meester Visserplein staat de wereldberoemde Portugese Synagoge. Deze verrees in de jaren 1671-1675, circa 75 jaar na de komst van Spaanse en Portugese (sefardische) joden ten gevolge van de Inquisitie. Stadsbouwmeester Elias Bouman leidde de bouw van indertijd de grootste synagoge ter wereld. De classicistische bouwstijl herinnert aan de protestantse kerken uit die tijd. Het gebouw zelf en het voorplein refereren aan de Tempel van Salomo in Jeruzalem, waarvan de Amsterdamse rabbijn Jacob Juda Leon in 1641 een houten model had vervaardigd.

Portugese Synagoge

In 1934 schreef de Tsjechische journalist Egon Erwin Kisch in zijn boek 'Emigranten':

'De Portugese Synagoge lijkt (…) niet op de Praagse Altneu-sjoel, zij is geenszins een verschrompeld, tot verstoppen geneigd verzamelhuis van illegalen, zij is een prachtig bouwwerk, een kathedraal op zijn joods… Het schip strekt zich op zuilen van rondbehouwen graniet ten hemel, zoals dat van de Iberische kerken waar de joden voor een bekeringspreek of een gedwongen doop naar binnen werden gesleurd.'

In de Portugese Synagoge is de bibliotheek Ets Haim (Boom des Levens) gevestigd, met een der belangrijkste collecties sefardica ter wereld en van onschatbare waarde voor de studie van het jodendom. De Portugese Synagoge stond model voor sefardische synagogen in onder andere Londen, Willemstad, Paramaribo en New York. Naast de Gerard Dou Synagoge is dit de enige Amsterdamse synagoge die ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog kwam. Na de oorlog nam de uitgedunde Portugees-Israëlietische gemeente de synagoge opnieuw in gebruik en in de jaren vijftig en negentig is het gebouw grondig gerestaureerd. Collectie en mediatheek

 De plegtige inkomst van zijn Majesteit Lodewijk Napoleon Koning van Holland  1808
Twee koetsen, elk getrokken door zes paarden, en daarachter nog twee koetsen zichtbaar,
gaan van l. naar r. de Amstelstraat in. Een vijfde koets draait net om de ...
Collectie > Museumstukken > 05418

meer treffers in Collectie > Museumstukken

 Plechtigheid geviert in de synagoge der Portugeesche Jooden, in 's Haage, op Woensdag...  1793
Orde van dienst van een plechtigheid in de Portugese Synagoge in Den Haag ter
gelegenheid van de verdrijving van de vijand uit de Republiek, 1793.
Collectie > Documenten > 00009796

meer treffers in Collectie > Documenten

 Interieurfoto  1956 (ca.)
Interieur van de portugese synagoge te Safed, circa 1956.
Collectie > Fotos > 40000728

meer treffers in Collectie > Fotos

 A valance from the Portuguese Synagogue in the Joods Historisch Museum  1981
A valance from the Portuguese Synagogue in the Joods Historisch Museum.
Collectie > Literatuur > 11000368

meer treffers in Collectie > Literatuur

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Tijdens de godsdienstige bijeenkomst die zal worden gehouden ter gelegenheid van
de verjaardag van de koningin, zal het koor "Santo Servicio" het Halleel op een ...
Collectie > Joodse pers > 20066067

meer treffers in Collectie > Joodse pers

 Ab Caransa en Liesbeth van Weezel in de Transvaalbuurt over; Pretoriusplein,...  
titel, Siegfried van Praag in de Plantagebuurt. maker, Klaassen, Gerard. gegevens,
geluidscassette, 24 min. - KRO: 1984-. annotatie, kaart ...
Collectie > Audiovisueel > 10000018

meer treffers in Collectie > Audiovisueel

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl