Begraafplaats Zeeburg

Flevopark, Amsterdam

begraafplaats ZeeburgIn 1714 nam de Hoogduits-joodse gemeente de begraafplaats Zeeburg in gebruik. De begraafplaats Muiderberg, uit 1642 bleek wegens de enorme groei van de joodse bevolking in Amsterdam niet afdoende. Zeeburg was vooral bestemd voor arme joden die geen graf konden betalen. Tevens begroef men er personen die op vrijdag, op een joodse feestdag of de dag ervoor waren overleden. De tocht naar de begraafplaats in Muiderberg vond plaats per paard, wagen en trekschuit. Dat was zó tijdrovend dat men onmogelijk bijtijds terug kon zijn voor de sjabbat of feestdag. Maar Zeeburg lag vlakbij de stad. Tussen 1714 en 1942 werden hier circa 100.000 mensen begraven.

begraafplaats ZeeburgNa de Tweede Wereldoorlog raakte deze begraafplaats in vergetelheid. In 1956 verkocht het kerkbestuur een gedeelte aan de gemeente Amsterdam in het kader van de aanleg van de Flevoweg, waarna een groot aantal graven naar begraafplaats Diemen werd overgebracht. Het resterende deel van de begraafplaats maakt nu onderdeel uit van het Flevopark.

Schrijver/journalist Boudewijn Büch in Het Parool (18 juni 1982): 'Op een zomerse dag loop ik vanuit het eigenlijke Flevopark door een stenen poort Zeeburg op. Deze mooie poort is niet de oude ingang van het kerkhof. Het zogenaamde 'Hekkepoortje' stond tot 1898 aan de opgang van de brug die over de tegenwoordige Singelgracht ligt. Het poortje werd in 1938 herbouwd op de plaats waar het nu staat. De 'voormalige Israëlietische Begraafplaats Zeeburg' bestaat tegenwoordig uit drie delen waar openstaande smeedijzeren hekken naar toe leiden. Het is warm als ik door het hoge gras loop. Overal liggen mensen, soms op oude zerken, de zon te aanbidden. Er wordt zelden of nooit gemaaid op Zeeburg; het zou ook nauwelijks kunnen want de maaimachine of zeis zou stukslaan op de duizenden stenen en steenbrokken die overal in het gras - op moerassige plekken zelfs in het riet - liggen.'
Naar aanleiding van dit artikel besloot de gemeente Amsterdam begraafplaats Zeeburg te renoveren.Collectie en mediatheek

 Lithografische steen  1850 (ca.)
object, lithografische steen. maker, anoniem. materiaal, steen. datering, 1850
(ca.). plaats, Nederland. hoogte, 16.0. breedte, 22.0. diepte, 5.2. ...
Collectie > Museumstukken > 00482

meer treffers in Collectie > Museumstukken

 Foto  1985 (ca.)
Foto van begraafplaats Zeeburg, Amsterdam, circa 1985.
Collectie > Fotos > 40007750

 Overzichtsfoto  2001 (ca.)
Joodse begraafplaats Zeeburg, bij het Flevopark, circa 2001.
Collectie > Fotos > 40009602

 Verklaring  1774
Verklaring van de Weeskamer mbt het overlijden van Aron Isaac
Melondon echtgenoot van Vogel Goedman, 1774.
Collectie > Documenten > 00005582

 Begrafenisregister  1771-1786
Fotokopie uit het "Register van de lijken begraven te Zeeburg" met vermelding
van de begrafenis van Aron Isaac Melondon, 1774.
Collectie > Documenten > 00005581

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Tweede deel en slot van het jaarverslag van de Permanente Commissie
over de periode juni 1907 tot juni 1908.
Collectie > Joodse pers > 20063726

meer treffers in Collectie > Joodse pers

 "Lijst der aangegeven lijken" in Amsterdam, ingeschreven tussen 1806 en 1811  1991
"Lijst der aangegeven lijken" in Amsterdam, ingeschreven tussen 1806 en 1811.
Collectie > Literatuur > 11508636

meer treffers in Collectie > Literatuur

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl