The four main characters

WW portret mossel 440N00006318Abraham Mossel (11 oktober 1891)

Abraham lived in Amsterdam and was the tenth son of Simon Mossel from his second marriage. Simon Mossel was cantor in the synagogue and his children enjoyed a (liberal) Jewish education. Abraham learned Hebrew and had his bar mitzvah at the age of thirteen. Later on he and his brothers and sisters from this marriage abandoned the Jewish faith. Their mother, Martha van der Wijk, lost her faith as well in the course of her life.

Abraham followed a course in drawing at the architectural school in Amsterdam. His plan to take a trip around the world was formed already before he met Gerard Perfors. When he got to know the latter through the socialist young men's association they began to give shape to this plan together.  Both were vegetarians, pacifists, teetotallers and atheists.

Father Simon Mossel was contact for the world travellers throughout the entire journey.

When the journey of the foursome ended in 1914 in Palestine, Abraham Mossel tried to rerach India through Eritrea. The First world war made this impossible, during the sommer of 1914 he was stopped at the border of Eritrea and sent back to Port Said in Egypt. After this he made his way home to the Netherlands. 

In 1925 maakte Abraham nog een grote tocht op de fiets door Spanje en Spaans-Marokko met zijn vriendin Hendrien Schweiger. Abraham trouwde in september 1929 met Toos Hopper en kreeg met haar drie zoons. Hij verdiende de kost als fotograaf en had in Soest een fotozaak. In januari 1942 liet hij zich, omdat hij joods was, van zijn niet-joodse vrouw scheiden om daarmee de overlevingskansen van zijn drie zoons te vergroten. Hij weigerde in de oorlog de verplichte jodenster te dragen. In de zomer van 1942 werd hij door een buurman verraden en via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. In Kosel, net ver van  Auschwitz, werden alle mannelijke gedeporteerden van dit transport uit de trein gehaald om als dwangarbeider tewerkgesteld te worden. Een exacte overlijdensdatum is van Abraham niet bekend. Op zijn laatst is het maart 1944 geweest.

WW GerardGerard Perfors (1 januari 1890)

Gerard was born in The Hague as sixth son in a simple working-class family. He had learnt the furniture-making trade and lived by doing odd jobs. By his choice of a different style of living (vegetarian, atheist) he clashed violently with his parents and his surroundings. He left in 1910 for Amsterdam, where he wanted to build a free life, but here as well he collided with the conventional middle-class society. His antagonism to an existence of slavery and his desire for freedom made him plan to set out into the world and when he met Abraham Mossel this plan could become reality. Only a few from his circle of family and friends were supportive of his travel plans.

 

 

Gerard Perfors werd geboren op 1 januari 1890 in Den Haag, als zesde zoon in een eenvoudig arbeidersgezin. Hij had het meubelmakersvak geleerd en leefde van los werk. Door zijn keuze voor een afwijkende levensstijl (vegetarisch, atheïstisch) kwam hij in hevig conflict met zijn ouders en zijn omgeving. Hij vertrok in 1910 naar Amsterdam waar hij een vrijer leven wilde opbouwen, maar ook hier botste hij met de burgerlijke maatschappij. Zijn weerzin tegen het slavenbestaan en het verlangen naar vrijheid deden hem het plan opvatten de wereld in te trekken. Toen hij Abraham Mossel leerde kennen kon dit plan werkelijkheid worden. Slechts weinigen uit de familie- en vriendenkring van Gerard steunden zijn reisplannen.

Gerard trouwde op 28 mei 1914 in Beiroet met Maria Zwarts, die zich op 1 maart 1912 in Wenen bij de Wereldwandelaars had gevoegd. Na hun terugkeer in Nederland vestigden zij zich in Oosterbeek, kregen kinderen en kleinkinderen. Gerard Perfors overleed op 24 januari 1964 op 74-jarige leeftijd.

WW portret fransd vdH 440N00006357Frans van der Hoorn (4 mei 1891)

Frans van der Hoorn was the second son in a poor family with eight children in The Hague. His father was a pedlar of vegetables and almost all his brothers became costermongers. His mother, Maria Magdelena Sara van Delden, was of Jewish origin but had early on abandoned her faith. Frans was a teacher of Esperanto and in order to be able to communicate more easily abroad Gerard and Bram asked him to give them some lessons in Esperanto. However, the plan to travel around the world appealed to Frans so much that he joined the couple.

Frans van der Hoorn, geboren in Den Haag, was de tweede zoon uit een arm gezin met acht kinderen. Zijn vader was groenteventer net als de meeste van zijn broers. Zijn moeder, Maria Magdalena Sara van Delden was van joodse origine maar had daar al vroeg afstand van gedaan.
Frans was leraar Esperanto. Om in het buitenland makkelijker te kunnen communiceren vroegen Gerard en Bram hem om een aantal Esperantolessen. Het plan om een wereldreis te maken sprak Frans echter zo aan dat hij zich aansloot bij het tweetal.

Toen Frans in Palestina rondtrok ontmoette hij Zilla Horowitz in Galilea. Omdat Frans tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog met malaria in het ziekenhuis lag, werd hij niet voor de keuze gesteld om terug te keren naar Nederland of geïnterneerd te worden in een Turks kamp. Hij trouwde met Zilla en het stel vestigde zich in kibboets Kfar Giladi. Later verhuisden ze naar Metulla. Zij kregen drie zonen en een dochter.

Frans werd later bekend door zijn deelname aan de strijd om de 'Vinger van Galilea' in het najaar van 1920, waarbij zijn nederzetting Metulla, verdedigd moest worden tegen de Arabische bevolking. Hierbij vielen acht slachtoffers aan joodse zijde. Frans is altijd in Palestina gebleven en overleed in 1946 te Metulla. Hij ligt begraven aan de voet van de 'Leeuw van Tel-Chai'.
Frans heeft nooit geweten dat zijn moeder, Sara van Delden, van origine joods was.

WW MarieMarie Zwarts (4 december 1890)

Maria Wilhelmina ('Marie') was born in the Dutch town Delft, on December 4 in 1890, the eldest of seven daughters in a working-class family. She had, just as Gerard and Frans, only a primary school education and had been engaged to Gerard for some years already when the latter left on his world tour. During the first months of the journey they corresponded regularly. Marie as well wanted to break free from the oppressive middle-class society. After six months she decided to join the three world travellers and gave up her job as a domestic servant. In March 1912 she travelled by train to Vienna, where she joined the threesome.

On 28 May 1914, Marie Zwarts married Gerard Perfors in Beiroet. After returning to the Netherlandfs in 1914, the couple settled in Oosterbeek, had children and grandchildren. 
Marie Perfors-Zwarts died on April 3, 1962.

 

 

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl