Etty en religie

hoe joods was Etty?

Etty's familie bestaat uit geassimileerde joden. Haar broers en zij gaan naar openbare scholen. Daarnaast leert Etty Hebreeuws. Ze leven niet joods en in Etty's teksten zijn nauwelijks verwijzingen naar joodse feesten, religie, of joodse gebruiken. Een uitzondering hierop is een brief aan Osias Kormann, net na Jom Kipoer (Grote Verzoendag) in 1942, waarin zij hem vraagt Hast Du gestern gut gebetet und gefastet?

Wel heeft Etty een diep religieus gevoel en een sterke hang naar mystiek. God en geloof houden haar erg bezig. In haar brieven en dagboeken noemt ze god vaak en ze voert er gesprekken met hem. Haar geloof is echter niet specifiek joods. Ze heeft belangstelling voor zowel het Nieuwe als het Oude Testament en ontleent hier inspiratie aan.

Julius Spier, wiens achtergrond net als die van Etty joods is, is erg geïnteresseerd in het christendom. Door hun christelijke vriendin Henny Tideman raken zowel Etty als Spier geïnspireerd en onder invloed van Spier beweegt Etty zich nog meer naar het christelijk geloof. Haar belangstelling gaat uit naar verschillende godsdiensten. In haar 'kleine rieten koffertje' op weg naar Westerbork (brief 7 juni 1943) zitten zowel een Koran als een Talmoed.

Etty zegt dat ze God niet buiten zichzelf, maar binnen in zich zoekt.

In haar dagboeken citeert ze verschillende bijbelpassages. Op de laatste briefkaart, die ze onderweg naar Auschwitz schrijft, zegt ze De Heere is mijn hoog vertrek (7 sept. 1943).

 

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl