achterblad
achterblad

Vgl 4250. De achterzijde van dit blad toont een vage potloodschets met ietwat karikaturale koppen.

Zie ook: 4250